Zending in de context van het wereldchristendom

31 januari 2023

Zending in de context van het wereldchristendom

Dit is een van de drie inspirerende cursussen die worden aangeboden in het Summer Colloquium van de ETF Leuven, gepland van 21 t/m 26 augustus 2023. Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten voor ontmoeting en reflectie.

Inschrijven kan tot 1 juni 2023.

In haar beoordeling van het karakter van het christendom over de hele wereld stelt World Christianity Scholarship dat overblijfselen van kolonialisme, het versnelde tempo van menselijke mobiliteit en het optreden van pandemieën de trajecten van Gods missie in de wereld aanzienlijk hebben veranderd. Terwijl de academie worstelt met de implicaties van deze kwesties met betrekking tot missies, is het mondiale zuiden naar voren gekomen als het nieuwe zwaartepunt van het christendom. Deze ontwikkeling betekent niet alleen dat de stroom van missionarissen nu van overal naar overal komt, het daagt ook de christelijke missie in de praktijk uit om nieuwe perspectieven te ontwikkelen om de zaak te belichten.

In dat licht roept deze module een aantal vragen op. Wat is zending in de context van het wereldchristendom? Hoe verandert de komst van immigranten uit het mondiale zuiden het begrip van wie een zendeling in het Westen is? Hoe kunnen christenen in Europa zich voorbereiden op zending op plaatsen waar het christendom afneemt? Hoe kunnen interculturele ontmoetingen binnen de kerk wereldwijd het begrip van missie en de missionaire boodschap in onze eigen context vergroten en verdiepen?

Bij het onderzoeken van deze vragen zal deze cursus de bijbelse basis van missie, missionaire implicaties van migratie en bijdragen van het wereldchristendom en interculturele theologie aan missie in Europa benadrukken. Studenten zullen kennis, attitudes en vaardigheden opdoen om hun begrip van missionaire veranderingen die in het christendom hebben plaatsgevonden te vergemakkelijken, om te zien hoe wereldwijde uitwisseling binnen het christendom en de komst van zuidelijke christenen in Europa bijdragen aan de huidige vernieuwing in het wereldchristendom.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen.

PROF. DR. BENNO VAN DEN TOREN is Professor of Intercultural Theology at the Protestant Theological University in Groningen

PROF. DR. BENNO VAN DEN TOREN is hoogleraar Interculturele Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSCO BANGURA is Senior Researcher in Religious Studies and Missiology at ETF Leuven and at the Intercultural Theology Research Group at the Protestant Theological University in Groningen.

DR. BOSCO BANGURA is Senior Onderzoeker Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de ETF Leuven en bij de Onderzoeksgroep Interculturele Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen.

Summer Colloquium

Tijdens het Summer Colloquium van de ETF Leuven in augustus 2023 staan drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en samenleving.

De twee andere cursussen zijn:

● “Religieuze vrijheid & religieuze vervolging” door prof. dr. Jelle Creemers (ETF Leuven) en dr. Tatiana Kopaleishvili (ETF Leuven)

“Jesaja en ecologie” door prof. dr. Jaap Dekker (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht)

Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten van ontmoeting en reflectie. Ons Summer Colloquium is verplicht voor ETF Open University-studenten en staat open voor geïnteresseerden met academische kwalificaties en kan dienen als aanvullende bijscholing voor predikanten, leraren en andere professionals in de bediening.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer