Word vriend van ETF Leuven

21 september 2022

Word vriend van ETF Leuven

Prof. dr. Jos de Kock, rector van ETF Leuven, graag uit waarom het belangrijk is om ETF Leuven als vriend te ondersteunen.

Reeds vier decennia biedt de ETF Leuven een kwaliteitsvolle academische opleiding voor theologen. Een jubileum waar ik samen met collega’s en studenten dankbaar bij stil heb gestaan dit jaar. ETF Leuven is een plek die theologische vorming en het persoonlijke hoopvolle geloven samenbrengt. Een opleiding waar studenten uit verschillende landen zich voorbereiden op het delen van het goede nieuws van Jezus Christus: in België, Nederland en op vele anderen plekken in Europa en daarbuiten.

Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke opleiding juist vandaag van het grootste belang is voor de toekomst van kerken en gemeenten. De aanwezigheid van de kerk en het christelijk geloof in Europa neemt af. Tegelijkertijd werken lokale kerken en gemeenten steeds meer samen, ontstaan er nieuwe pioniers- en missionaire initiatieven, en kerken worden steeds internationaler en multicultureler. Ik zie en spreek alumni die in deze context hun werk doen; zij hebben een directe positieve impact op kerken en christelijke organisaties, ook in uw context. Zij versterken het leven van kerken en van de samenleving daaromheen.

Die impact is mogelijk door een unieke leerervaring aan ETF Leuven: in onze campusgemeenschap wordt samen gestudeerd, gewerkt en geleefd. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke en gemeenschappelijke spiritualiteit. Ik vind het bemoedigend om te zien hoe dat mensen enthousiasmeert en in beweging brengt.

Een studie aan ETF Leuven betekent voor studenten een impact voor het leven. Wilt u ook bijdragen aan de levensveranderende impact die ETF Leuven heeft? Misschien omdat u mensen kent die een theologische opleiding volgen of graag zouden willen volgen. Of omdat u net als ik de noodzaak voelt van gedegen theologisch onderwijs dat verbonden is met persoonlijk hoopvol geloven.

Naast een beperkte overheidssubsidie en studentenbijdragen is een aanzienlijk deel van wat ETF Leuven doet afhankelijk van externe financiering. De behoefte aan externe financiering neemt alleen maar toe door de recente inflatie en stijgende energiekosten die ook aan onze faculteit niet voorbij gaan. ETF Leuven is een interkerkelijke gemeenschap en dus niet verbonden aan een kerk of denominatie die ons financieel draagt. Maar samen met u kunnen we een verschil maken.

Word daarom nu vriend van ETF Leuven. Als vriend wordt u viermaal per jaar geïnformeerd via onze nieuwsbrief (digitaal of per post) en eenmaal per jaar ontvangt u van ons een compleet jaarverslag (digitaal).

Prof. Dr. Jos de Kock
Rector ETF Leuven

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer