Woorden en daden van hoop

Christine (26), receptioniste bij de ETF, in 3 citaten:

Op de ETF zet ik mij in als receptioniste, het ontvangen van gasten en meehelpen bij evenementen. De ETF biedt een rijke omgeving met internationale contacten en de veelzijdige kerkachtergronden. Het typerende en mooie van de ETF vind ik dat we uit zoveel verschillende hoeken van de wereld komen en toch samen voor één doel gaan: het Evangelie verkondigen in de wereld!

Het afgelopen jaar heb ik vakken gevolgd voor een theologische verdieping, gericht op de Bijbel en samenleving. Met dit traject was ik onbewust al bezig met het zending- en theologiejaar, dat ik komend collegejaar ga volgen. De vakken over de wereldreligies en missiologie hebben mij inzicht gegeven in hoe, voor mij nog vreemde, godsdiensten zich door de eeuwen heen hebben gevormd. Ook leer ik over onze eigen Christelijke tradities, hoe die zijn ontstaan, inspireren en beïnvloeden. Begrip voor elkaars waarden, weten waar deze vandaan komen en vervolgens daarmee in dialoog gaan vind ik een prachtige uitdaging.

“Ik wil mij graag wil inzetten voor hen die nieuw zijn in de samenleving, zoals vluchtelingen of asielzoekers. Deze groep verlangt ernaar om in hun situatie woorden en daden van Hoop te ontvangen. De kerk, in al haar mogelijke vormen, kan hierin van eeuwigheidswaarde zijn. Die bewustwording hoop ik bij mezelf, kerken en mijn omgeving telkens weer aan te wakkeren!”

Net als Christine in september beginnen met het Zending- en Theologiejaar? Aanmelden kan tot 15 september! Meer informatie over dit programma kun je hier vinden.

Spreekt werken als receptionist(e) je aan? Kijk dan hier.