Winnende preek over technologie: “We zijn God niet”

13 november 2019

Winnende preek over technologie: “We zijn God niet”

Het Institute of Leadership and Social Ethics, een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven, organiseerde een preekwedstrijd over het thema “Leven in een technologisch tijdperk.” Deze wedstrijd is gewonnen door Embert Messelink, student theologie en directeur van natuurbeweging A Rocha Nederland.

Technologie is niet weg te denken uit het dagelijks leven en doordrenkt onze gehele maatschappij. Technologische ontwikkelingen beïnvloeden op verregaande wijze hoe wij tegen de werkelijkheid aankijken. Ook het christelijke mensbeeld van de mens als beelddrager van God (imago Dei) komt hiermee onder druk te staan. De snelle ontwikkelingen in de technologie vragen daarom om een christelijke en morele doordenking.

Om de bewustwording van de noodzaak van deze nadere doordenking te stimuleren organiseerde het Institute of Leadership and Social Ethics een preekwedstrijd, die is gewonnen door Embert Messelink. In de wekelijkse kapeldienst aan de ETF van 13 november heeft hij zijn preek voorgedragen. In zijn preek ‘Leven in een technologisch tijdperk’ verwoordt hij aan de hand van Psalm 8 dat techniek past bij de status van de mens: God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt. Techniek is nuttig en behulpzaam voor een goed leven. Maar het gevaar is levensgroot dat mensen gaan denken dat ze God zijn. Als hoogmoed en arrogantie in het spel komen, kan techniek tot uitbuiting, uitputting van de aarde en vernietiging leiden. Daarom moeten mensen zich ook bewust zijn van hun kleinheid en kwetsbaarheid. Messelink benadrukt dat het belangrijk is hoe we technologie gebruiken; als we dat goed doen, kan ook in wetenschap en techniek iets oplichten van Gods rijk dat komt.

Embert Messelink heeft ruime ervaring als onderzoeksjournalist en presentator. Sinds 2011 is hij directeur van natuurbeweging A Rocha Nederland. Hij was de afgelopen twee jaar student aan de ETF Leuven en volgt momenteel een Master-opleiding aan de Theologische Universiteit Kampen.

Aan de preekwedstrijd deden achttien deelnemers mee; hun inzendingen zijn beoordeeld door een jury van theologen, verbonden aan de ETF Leuven. Deze preekwedstrijd is deel van het onderzoeksproject Moral Discernment in an Age of Complex Technology: Tools for Pastors in Europe. Dit project wil Europese kerkleiders assisteren om de dialoog aan te gaan over technologische ontwikkelingen met christelijke professionals die werken in een seculiere context. Daarnaast wil het ook kerkleiders en de bredere christelijke gemeenschap een moreel onderscheidingsvermogen helpen vormen met betrekking tot deze ontwikkelingen.

Het Institute of Leadership and Social Ethics is in 2008 opgericht om onderzoek te doen naar de bijdrage die christelijk leiderschap en christelijke ethiek kan bieden in het bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Foto: Dr. Steven C. van den Heuvel (links) presenteert de prijs aan de winnaar van de preekwedstrijd ‘Leven in een technologisch tijdperk’, Embert Messelink (rechts).

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer