Wereldchristendom, wereldwijde migratie en interculturele missiologie

11 oktober 2019

Wereldchristendom, wereldwijde migratie en interculturele missiologie

World Christianities, Global Migration and Intercultural Missiology is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s online Summer Colloquium, van 10–15 augustus 2020.

Inschrijven kan tot 15 juni 2020.

Migratie heeft mensen van verschillende geloofsovertuigingen naar het westen gebracht, waaronder christenen uit zuidelijke delen van de wereld waar het christendom volop bloeit. Hun komst roept een aantal pertinente missiologische vragen op, zoals: Wat betekent zending in een context van diverse vormen van wereldchristendom? Hoe kunnen christenen migratie theologisch conceptualiseren? Welke rol speelt religie in de migratiecyclus van immigranten? Hoe kunnen westerse christenen zich voorbereiden op interculturele missionaire relaties met andersgelovigen? Hoe worden theologische visies op verlossing, pneumatologie, missie en macht veranderd door migratie? Welke nieuwe mogelijkheden worden er gecreëerd voor een holistisch begrip van zending?

Deze cursus wil de impact van wereldwijde migratie op het christendom in de wereld bestuderen en van daaruit interculturele missiologische benaderingen aanreiken die zowel aandacht geven aan het potentieel van immigranten als aan de zorgen van ontvangende gemeenschappen.

Gezien het transnationale karakter van het wereldchristendom wordt voor zowel herkomstlanden als bestemmingslanden de impact van migratie op belijdende christenen bestudeerd.

Tot slot zal de cursus aandacht geven aan de nood om op een missionair bewuste manier interculturele grenzen te overschrijden en theologisch verantwoorde ontmoetingen tussen allochtone en inheemse kerken te faciliteren.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen.

 

DR. BOSCO BANGURA is postdoctoraal onderzoeker in Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de ETF Leuven en aan de Onderzoeksgroep Interculturele Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit Groningen.

 

 

 

PROF. DR. BENNO VAN DEN TOREN is hoogleraar Interculturele Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2020 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer