Wendbaar

29 mei 2020

Wendbaar

Wat liggen er bijzondere weken achter ons! Door de razendsnelle ontwikkelingen rond het coronavirus werd het academische leven en werken aan de ETF Leuven geheel anders ingericht. Zo vond alle onderwijs online plaats, werken onderzoekers van thuis uit en wordt met diverse maatregelen gezorgd voor een zo veilig mogelijke leefsituatie op de peda.

We naderen nu het einde van het tweede semester van het academiejaar 2019-2020. Dat betekent examentijd. Met het oog daarop is onze campus in gereedheid gebracht voor het ontvangen van studenten. We zijn blij dat met de nodige maatregelen met betrekking tot social distancing en hygiëne het mogelijk is om onze studenten aan de ETF Leuven te ontvangen voor dit belangrijke onderdeel van de studie.

Inmiddels zijn we ook in voorbereiding van het nieuwe academiejaar 2020-2021 dat start op 21 september 2020. Theologie studeren aan de ETF Leuven betekent: internationaal, academisch sterk, aandacht voor spiritualiteit, zowel residentieel als via blended learning, en in een prachtige leergemeenschap in Leuven. Zie hier voor alle laatste informatie op een rij.

Hoewel we niet weten hoe de COVID-19-pandemie zich ontwikkelt, verwachten we met on-campus onderwijs te starten op de voorziene datum. Indien nodig zijn we zeer wendbaar om (gedeeltelijk) over te schakelen naar online onderwijs. De ervaring in de afgelopen weken heeft laten zien dat de ETF Leuven een krachtige gemeenschap is met het vermogen onder alle omstandigheden het welzijn van de student te zoeken en goed onderwijs neer te zetten.

Deze coronatijd heeft ons ook opnieuw geleerd dat we niet alles kunnen regisseren, hoe goed we ook ons best doen. De ETF Leuven is een gemeenschap die zich ten volle inzet en tegelijkertijd zich ten volle afhankelijk weet: dienstbaar aan elkaar en afhankelijk van God. In die modus zien we uit naar de tijd die voor ons ligt.

Prof. dr. Jos de Kock

Rector ETF Leuven

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer