Wakker in Gods wereld: Praktische ecclesiologie voor missionair kerkzijn in de 21e eeuw

31 januari 2024

Wakker in Gods wereld: Praktische ecclesiologie voor missionair kerkzijn in de 21e eeuw

Deze cursus wordt gegeven in het Nederlands. Het is een van de drie inspirerende cursussen die worden aangeboden tijdens het Summer Colloquium van de ETF Leuven, gepland van 19 t/m 24 augustus 2024. Deze internationale studieweek omvat lezingen, diverse workshops en momenten voor ontmoeting en reflectie.

Inschrijven kan tot 1 juni 2024.

Deze cursus op het gebied van de praktische ecclesiologie herinterpreteert het “kerk-zijn” zoals geworteld in de Missio Dei (missionele theologie). Geïnformeerd door een integrale theologie van schepping en verlossing in Christus en door de Geest, onderzoekt de cursus een houding van open ogen en open oren om Gods aanwezigheid in onze realiteit te onderscheiden. Geholpen door praktisch theologisch onderzoek leren we erkennen dat ons bestaan als mens in al onze diversiteit, en van al het leven op aarde, een geschenk van God is, zelfs in verlies en lijden. De taak van interpretatie helpt ons om ons bewust te worden van Gods voortdurende creatieve en verzoenende missie om ons heen voor de shalom van de wereld. De kerk neemt deel aan deze hoopvolle missie op de kwetsbare manier van Jezus, ‘ziend wat de Vader doet’ en zich verzetten tegen de macht en overheersing die Gods shalom beschadigen.

‘Kerk-zijn’ wordt van onderaf benaderd. Om de kerk opnieuw vorm te geven, richten we ons op basishoudingen van vertrouwen en leren rond Jezus. We oefenen onderscheidingsvermogen uit en zoeken resonantie tussen Gods geschenk van plaats, meerdere dimensies van het evangelie en de verscheidenheid aan mensen en gaven die God samenbrengt. We reflecteren op de door de kerk geleefde geloofspraktijken die het evangelie in culturele contexten uitvoeren, en op de potentiële schade ervan. In het licht van Gods missie onderzoeken en herinterpreteren we praktijken van gemeenschap, aanbidding, missie en leiderschap. Deze praktijken belichamen nieuwe manieren van erbij horen, betekenisvolle ontmoetingen, vieringen en samenwerking voor het gemeenschappelijke leven, wat leidt tot voortdurende levengevende bekering van de kerk en van gelovigen, maar ook van bevriende ‘anderen’ om hen heen, op onverwachte manieren.

PROF. DR. JACK BARENTSEN is hoogleraar Praktische Theologie aan de ETF Leuven.

OEDS BLOK, MA is docent pionierend leiderschap aan het Baptistenseminarie, Amsterdam.

Het Summer Colloquium de ETF Leuven in augustus 2024 biedt drie inspirerende cursussen die het snijvlak vormen tussen theologie, kerk en samenleving. De twee andere cursussen zijn:

●  “Joodse liturgische tradities en Paulus’ gebruik van het Oude Testament” door dr. Michael Mulder (Theologische Universiteit Apeldoorn)

●  “Het nastreven van waarheid, eenheid en opbouw: een lange geschiedenis van geloofsbelijdenissen en bekentenissen” door Prof. Dr. Aza Goudriaan (Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam & ETF Leuven)

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom. U kunt bv. deelnemen aan het Summer Colloquium in het kader van uw studieverlof.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer