Vroegchristelijke antropologie en transhumanisme

16 oktober 2019

Vroegchristelijke antropologie en transhumanisme

Early Christian Anthropology and Transhumanism is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s online Summer Colloquium, van 10–15 augustus 2020.

Inschrijven kan tot 15 juni 2020.

We leven in een tijdperk waarin technologie in toenemende mate de activiteit van mensen reproduceert. Er bestaat een onverzadigbare behoefte om die technologie in te zetten en uit te breiden naar steeds nieuwe menselijke domeinen. In deze context is het transhumanisme naar voren gekomen als een invloedrijke filosofische en sociale beweging die zich sterk maakt voor het idee dat vooruitgang op het gebied van biologie en kunstmatige intelligentie zal helpen om fundamentele menselijke beperkingen te overwinnen.

Zelfs als zo’n transhumanistisch tijdperk nooit werkelijkheid wordt, is het de taak van de christelijke theologie om in dialoog te gaan met degenen die de technische en ethische grenzen van de mens willen verleggen. Voor een dergelijke engagement zijn de bijbelse en ethische grenzen vanuit het christelijke denken over de mens essentieel. Verrassend genoeg vinden we in de christelijke theologen van de eerste eeuwen substantiële reflectie op juist deze vragen. Zij vroegen zich af wat het voor God betekent om de mens te scheppen en wat de Schrift bedoelt als het verwijst naar mensen als beelddragers van God.

Dit vak zet in op een verkenning van de bijdragen van de Cappadocische vaders, Ambrosius, Augustinus, Johannes Chrysostomus en Gregorius de Grote tot ons denken over het wezen van de mens. De studenten zullen uitgedaagd worden deze bronnen over het concept mens-zijn te vergelijken en contrasteren met beschrijvingen van de mens in de opkomende theorieën over transhumanisme.

PROF. DR. BRIAN J. MATZ is hoogleraar in de geschiedenis van het christendom aan Fontbonne Universiteit in St. Louis, Missouri, VS.

 

 

 

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2020 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer