Voorgaan, vieren en verkondigen

8 december 2017

Voorgaan, vieren en verkondigen

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 20 – 25 augustus 2018.

Inschrijven kan tot 1 juni 2018.

In geloofsgemeenschappen van welke aard dan ook vinden rituele samenkomsten plaats. In de evangelische/protestantse kerken is de zondagmorgen daarbij cruciaal als samenkomst van de gelovige gemeente rondom het Woord.

In deze cursus werk je stap voor stap methodisch toe naar het zelf voorgaan in de zondagmorgendienst. We gaan ervan uit dat je basiskennis hebt van liturgiek en homiletiek. Daarnaast ben je ten minste één keer voorafgaand aan het Summer Colloquium voorgegaan in een volledige kerkdienst van een protestantse kerk in Nederland of Vlaanderen, waar je dan ook de preek of overdenking verzorgd hebt. In de periode voorafgaand aan de cursusweek ga je via het ‘liturgy and preaching lab’ de voorbereiding oefenen.

Daarbij horen lees-, kijk- en luisteropdrachten en het maken van oefeningen die door de docenten en medestudenten van feedback worden voorzien.

Het materiaal van de dienst waarin je zelf voorgaat, vormt dan de basis voor de collegeweek, waarin je gericht met je eigen leervragen bezig bent en met nieuw materiaal oefent. Ook is er dan gerichte aandacht voor de performance en de spiritualiteit van het voorgaan in een geloofsgemeenschap.

Om deze cursus te kunnen volgen moet je een cursus dogmatiek, exegese en praktische theologie op het niveau van de masteropleiding gedaan hebben. De voertaal van de cursus is Nederlands, vanwege de context van het voorgaan.

Stark De CavelDr. Ciska Stark is directeur Onderwijs en universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de PThU, Amsterdam/Groningen.

Drs. Filip De Cavel is coördinator bij de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen en doctoraatsstudent Praktische Theologie aan Durham University (VK).

1_PThU_AfkortingDeze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de PThU Amsterdam/Groningen.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2018 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer