Voorgaan, vieren en verkondigen

6 januari 2021

Voorgaan, vieren en verkondigen

‘Voorgaan, vieren en verkondigen’ is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 16–21 augustus 2021 en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan tot 1 juni 2021.

In geloofsgemeenschappen van welke aard dan ook vinden vieringen plaats. In de evangelische/protestantse kerken is de zondagmorgen daarbij cruciaal als samenkomst van de gelovige gemeente rondom het Woord.

In deze cursus werk je stap voor stap methodisch toe naar het zelf voorgaan in de zondagmorgendienst. We gaan ervan uit dat je basiskennis hebt van liturgiek en homiletiek op bachelorniveau. Daarnaast heb je ten minste één keer voorafgaand aan het Summer Colloquium een complete kerkdienst voorbereid voor een protestantse kerk in Nederland of Vlaanderen, waar je dan ook de preek of overdenking verzorgd hebt. Zo mogelijk heb je deze dienst ‘in real life’ gehouden of in een kleinschalige oefensetting heb je feedback gekregen. In de periode voorafgaand aan de cursusweek ga je via het ‘liturgy and preaching lab’ de aldus opgedane leerervaring verder uitbreiden.

Daarbij horen lees-, kijk- en luisteropdrachten en het maken van oefeningen die door de docenten en medestudenten van feedback worden voorzien.

Het materiaal van de dienst die je dus eerder hebt voorbereidt, vormt de basis voor de collegeweek, waarin je gericht met je eigen leervragen bezig bent en nieuw oefenmateriaal produceert wat uiteindelijk de basis vormt voor de toetsing.

Behalve nadruk op de inhoud van liturgie en prediking is er   ook gerichte aandacht voor de performance en de spiritualiteit van het voorgaan in een geloofsgemeenschap. De digitale context waar heel wat predikanten mee werden geconfronteerd, zal eveneens aan bod komen in deze cursus. De voertaal van de cursus is Nederlands, vanwege de context van het voorgaan.

1_PThU_Afkorting

Studenten die deze cursus willen volgen in het kader van de doorstroomroute naar de PThU moeten een cursus dogmatiek, exegese en praktische theologie op het niveau van de masteropleiding gedaan hebben. Let op: Momenteel wordt het curriculum van de PThU herzien. Er is nog geen duidelijkheid welke mogelijke vrijstellingen deze cursus daarbij biedt.

Dr. Ciska Stark is directeur Onderwijs en universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de PThU, Amsterdam/Groningen.

Dr. Filip De Cavel is onafhankelijk onderzoeker en voormalig extern lesgever ‘homiletiek’ Summer Colloquium 2018, (DThM Durham University, VK).

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2021 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

  • Minor Prophets, Major Theologies” door prof. dr. Daniel Timmer (Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids, MI, and Faculté de théologie évangélique in Montreal, Canada)
  • Economy, Ethics and Theology” door prof. dr. Michael Northcott (Universitas Gadjah Mada Graduate School in Yogyakarta, Indonesië, en ETF Leuven)

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer