Voorbereidingsprogramma

Met een niet-theologisch academisch bachelordiploma kan je instromen in het academische masterprogramma van de ETF mits het volgen van een voorbereidingsprogramma (pre-master).

Het voorbereidingsprogramma leidt niet tot een bachelordiploma, maar verleent toegang tot de masteropleiding. Opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma en uit de masteropleiding kunnen tegelijkertijd gevolgd worden.

De inhoud van het voorbereidingsprogramma hangt af van je vooropleiding en van de afstudeerrichting van je keuze. Afwijkingen van de onderstaande standaardpakketten en vrijstellingen zijn dus mogelijk.

Bijbel en Theologie (63)* Kerk en Pastoraat (60)* Godsdienst en Onderwijs (60)
Gemeenschappelijk (45)
Inleiding Hebreeuws (7)
Inleiding Grieks (7)
Hermeneutiek (3)
Inleiding in de Methodiek van de Bijbelexegese (4)
Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie (4)
Wetenschapsfilosofie (4)
Oriëntatie Oude Testament (4)
Oriëntatie Nieuwe Testament (4)
Oriëntatie Historische Theologie (4)
Oriëntatie Systematische Theologie (4)
Bijbel en Theologie (18) Kerk en Pastoraat (15) Godsdienst en Onderwijs (15)
Seminarie Hebreeuws 1 (3) Godsdienst-
sociologie: Theorie (3)
Godsdienst-
sociologie: Theorie (3)
Seminarie Grieks 1 (3) Oriëntatie Praktische Theologie (4) Oriëntatie Praktische Theologie (4)
Seminarie Hebreeuws 2 (3) Oriëntatie Godsdienst-
wetenschappen en Missiologie (4)
Oriëntatie Godsdienst-
wetenschappen en Missiologie (4)
Seminarie Grieks 2 (3) Seminarie Praktische Theologie (4) Seminarie Godsdienst-
wetenschappen en Missiologie (4)
Seminarie Hebreeuws 3 (3)
Seminarie Grieks 3 (3)

*Alle vakken behorende tot de voorbereidingsprogramma’s van de afstudeerrichtingen Bible & Theology  en Church & Pastoral Ministries worden eveneens via de ETF Open University in het Engels aangeboden.