Voorbereidingsprogramma

Met een niet-theologisch academisch bachelordiploma kan je instromen in het academische masterprogramma van de ETF Leuven mits het volgen van een voorbereidingsprogramma (premaster).

Het voorbereidingsprogramma leidt niet tot een bachelordiploma, maar verleent toegang tot de masteropleiding. Opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma en uit de masteropleiding kunnen tegelijkertijd gevolgd worden.

De inhoud van het voorbereidingsprogramma hangt af van je vooropleiding en van de specialisatie van je keuze. Afwijkingen van de onderstaande standaardpakketten en vrijstellingen zijn dus mogelijk.

Major Formative Sources (60)* Major Church, History and Theology (60)* Major Religion, Church and Society (60)*
Inleiding Hebreeuws (6) Inleiding Hebreeuws (6) Inleiding Hebreeuws (6)
Inleiding Grieks (6) Inleiding Grieks (6) Inleiding Grieks (6)
Hermeneutiek (4) Hermeneutiek (4) Hermeneutiek (4)
Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4) Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4) Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4)
Oriëntatie Oude Testament (4) Oriëntatie Oude Testament (4) Oriëntatie Oude Testament (4)
Oriëntatie Nieuwe Testament (4) Oriëntatie Nieuwe Testament (4) Oriëntatie Nieuwe Testament (4)
Oriëntatie historische theologie (4) Oriëntatie historische theologie (4) Oriëntatie historische theologie (4)
Oriëntatie systematische theologie (4) Oriëntatie systematische theologie (4) Oriëntatie systematische theologie (4)
Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4) Oriëntatie praktische theologie (4) Oriëntatie praktische theologie (4)
Wetenschapsfilosofie (4) Oriëntatie religiewetenschappen en missiologie (4) Oriëntatie religiewetenschappen en missiologie (4)
Seminarie Hebreeuws 1 (4) Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4) Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4)
Seminarie Grieks 1 (4) Wetenschapsfilosofie (4) Wetenschapsfilosofie (4)
Seminarie Hebreeuws 2 (4) Godsdienstsociologie (4) Godsdienstsociologie (4)
Seminarie Grieks 2 (4) Seminarie historische en systematische theologie (4) Seminarie praktische theologie (4)

*Alle vakken behorende tot de voorbereidingsprogramma’s worden eveneens via de ETF Open University in het Engels aangeboden.