Update maatregelen ETF Leuven i.v.m. coronavirus

27 maart 2020

Update maatregelen ETF Leuven i.v.m. coronavirus

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus en in lijn met de maatregelen en adviezen van de Belgische overheid zijn aan de ETF Leuven de volgende maatregelen van kracht.

  1. Alle colleges zullen tot 1 juni online georganiseerd worden.
  2. ETF Leuven is in beraad over de manier waarop de examens aan het einde van het semester zullen worden ingericht. Definitieve communicatie hierover volgt later.
  3. Medewerkers werken voorlopig zoveel mogelijk vanuit thuis.
  4. De bibliotheek is gesloten voor bezoek. Voor specifieke verzoeken is de bibliotheek bereikbaar via .
  5. Tot 1 juni worden alle door de ETF Leuven en/of LCCS georganiseerde activiteiten met externen geannuleerd.
  6. Voor de bewoners van de peda zijn specifieke maatregelen van kracht om een zo veilig mogelijke leefsituatie te bewerkstelligen.
Summer Colloquium '20

Summer Colloquium '20

Het Summer Colloquium is een internationale studieweek met colleges, workshops en tijd voor ontmoeting en reflectie en vormt een verplicht onderdeel van ETF...

Lees meer