TU Kampen en ETF Leuven versterken samenwerking

24 maart 2014

TU Kampen en ETF Leuven versterken samenwerking

Center of Excellence in Reformed and Evangelical Theology opgericht

KAMPEN/LEUVEN – 24 maart 2014 – De Theologische Universiteit te Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven gaan verder samenwerken op het terrein van onderzoek. Daartoe tekenen de instellingen vandaag een overeenkomst.

De overeenkomst tussen de twee theologische universiteiten heeft onder meer betrekking op de opleiding van promovendi in een gezamenlijk op te richten Center of Excellence. De laatste jaren is er een toename van wederzijdse betrokkenheid in leescommissies en co-promoties en in de nabije toekomst zullen er gezamenlijke doctoraatsprojecten plaatsvinden. Er is al een zogenoemd joint-doctorate op het terrein van de hoogleraren Nullens en De Bruijne rond een onderzoek naar de betekenis van de theologie van Bonhoeffer voor de milieu-ethiek. Op het terrein van de oude gereformeerde theologie werkt de TU Kampen al nauw samen met het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) dat aan de ETF gevestigd is.

Door deze samenwerking komen er meer mogelijkheden voor het doorgroeien van aio’s naar postdoc-posities. Zo kunnen junioronderzoekers op een natuurlijke manier doorgroeien in hun academische loopbaan. Beide instellingen kunnen via het Center of Excellence tevens jonge wetenschappers aan zich binden van buiten Nederland en België en zo het academische niveau op internationaal vlak verhogen.

Daarnaast geeft de overeenkomst ook een impuls aan het verrichten van meer gezamenlijk onderzoek. Op het gebied van onderwijs is er reeds vele jaren een uitwisseling tussen docenten van Kampen en Leuven.

Patrick Nullens, rector ETF Leuven: “De toegenomen nadruk op het publiceren van wetenschappelijk werk leidt tot meer specialisatie. Het is dan goed om als relatief kleine instellingen gebruik te maken van elkaars expertise.”

Mees te Velde, rector TU Kampen: “Het is een natuurlijke samenwerking tussen beide theologische universiteiten. De ETF en de TU Kampen herkennen zich in grote mate in elkaars identiteit en in de benadering van de methodologie van theologische studies. Beide instituten laten zich leiden door hetzelfde motto fides quaerens intellectum en zijn toegewijd aan een theologie die gefundeerd is op de Schrift en de traditie van de kerk.”

Over de partners

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.

De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De ETF is een interkerkelijk academisch instituut toegewijd aan de evangelische theologie waarbinnen de gereformeerde theologie naast de vrijkerkelijke theologie een plaats heeft. Zij is gelegen in België en heeft een Europese focus.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer