Opleidingen

Opleidingen

De ETF Leuven levert vier erkende diploma’s af in het studiegebied theologie en religiewetenschappen: bachelor, master, leraar en doctor.

  • De bacheloropleiding duurt drie jaar en telt 180 studiepunten. Deze opleiding kent drie afstudeerrichtingen: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, Godsdienst en Onderwijs.
  • De tweejarige masteropleiding (120 studiepunten) bouwt hierop voort, maar ook met een ander bachelordiploma kan je in ons masterprogramma instromen.
    De (Engelstalige) masteropleiding kent dezelfde drie afstudeerrichtingen: Bible and Theology, Church and Pastoral Ministries, Religion and Education.
  • De educatieve masteropleiding (90 studiepunten) bouwt eveneens voort op de bacheloropleiding. Het geeft je het vereiste diploma om in het hoger middelbaar onderwijs protestants-evangelisch godsdienstonderwijs te verzorgen.
  • Ten slotte biedt de ETF een doctoraatsprogramma aan dat voltijds drie tot vier jaar duurt. De kerntaak is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met het oog op een proefschrift, onder begeleiding van een promotor.

De opleidingen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Codex Hoger Onderwijs (CHO), art. II 105, en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (zie het Vlaamse hogeronderwijsregister). De laatste onderwijsvisitatie vond plaats op 3–4 december 2013. Het verslag en evaluatierapport kunt u hier terugvinden.

Op de foto zie je een van onze bachelorstudenten aan het werk aan paper in de ETF-bibliotheek.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer