Opleidingen

Opleidingen

De ETF levert vier erkende diploma’s af in het studiegebied godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen: bachelor, master, leraar en doctor.

  • De bacheloropleiding duurt drie jaar en telt 180 studiepunten. Deze opleiding kent drie afstudeerrichtingen: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, Godsdienst en Onderwijs.
  • De tweejarige masteropleiding (120 studiepunten) bouwt hierop voort, maar ook met een ander bachelordiploma kan je in ons masterprogramma instromen.
    De (Engelstalige) masteropleiding kent dezelfde drie afstudeerrichtingen: Bible and Theology, Church and Pastoral Ministries, Religion and Education.
  • Als je na of tijdens je masteropleiding de eenjarige specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt, heb je het vereiste diploma om in het hoger middelbaar onderwijs protestants-evangelisch godsdienstonderwijs te verzorgen.
  • Ten slotte biedt de ETF een doctoraatsprogramma aan dat voltijds drie tot vier jaar duurt. De kerntaak is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met het oog op een proefschrift, onder begeleiding van een promotor.

De opleidingen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Codex Hoger Onderwijs (CHO), art. II 105, en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (zie het Vlaamse hogeronderwijsregister).

Op de foto zie je een van onze bachelorstudenten aan het werk aan paper in de ETF-bibliotheek.

SmartConnect

SmartConnect

Dit formulier vereist JavaScript. Activeer het in uw browser.