Interkerkelijk & Internationaal

Interkerkelijk & Internationaal

De ETF is een ‘evangelische’ theologische instelling, die niet rechtstreeks aan één kerkgenootschap verbonden is. De term ‘evangelisch’ gebruiken we omvattend. Aan de ETF vind je studenten en docenten vanuit een brede waaier van kerkelijke achtergronden. Je volgt les samen met gereformeerden, baptisten, Anglicanen, pinkstergelovigen en andere evangelischen van allerlei slag. Eerlijke, respectvolle en leerrijke dialoog staat dan ook centraal in ons onderwijsgebeuren. Daarbij zoeken we ook bewust het open gesprek met de christelijke en andere geloofstradities van vroeger en vandaag.

Het internationale karakter van de ETF wordt duidelijker naarmate de opleiding vordert. Het bachelorprogramma wordt grotendeels in het Nederlands verzorgd. Studenten en docenten komen meestal uit Nederland of België, maar ook van elders. Het masterprogramma is Engelstalig en trekt studenten aan vanuit heel Europa en vanuit Afrika, Amerika of Azië. Ook het docentenkorps is hier opmerkelijk breder. Het doctoraatsprogramma is het meest internationaal. Hier vinden studenten en professoren die werkelijk van overal ter wereld komen elkaar en vindt een boeiende dialoog vanuit een brede variëteit van culturele achtergronden plaats.

Theologie en geloof hand in hand

Theologie en geloof hand in hand

Samuël (19) begint in september aan het tweede bachelorjaar: "Ik ben geboren in 1999, op de valreep van de 20ste eeuw. In mijn kindertijd deed ik veel...

Lees meer

"Mijn droom is om kerkleiders in Rwanda te helpen"

"Mijn droom is om kerkleiders in...

ETF-masterstudent Apollo (30), in 4 citaten: "Vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen heb ik altijd de passie gehad de kerk te dienen. Na mijn...

Lees meer