Interkerkelijk & Internationaal

Interkerkelijk & Internationaal

De ETF is een ‘evangelische’ theologische instelling, die niet rechtstreeks aan één kerkgenootschap verbonden is. De term ‘evangelisch’ gebruiken we omvattend. Aan de ETF vind je studenten en docenten vanuit een brede waaier van kerkelijke achtergronden. Je volgt les samen met gereformeerden, baptisten, Anglicanen, pinkstergelovigen en andere evangelischen van allerlei slag. Eerlijke, respectvolle en leerrijke dialoog staat dan ook centraal in ons onderwijsgebeuren. Daarbij zoeken we ook bewust het open gesprek met de christelijke en andere geloofstradities van vroeger en vandaag.

Het internationale karakter van de ETF wordt duidelijker naarmate de opleiding vordert. Het bachelorprogramma wordt grotendeels in het Nederlands verzorgd. Studenten en docenten komen meestal uit Nederland of België, maar ook van elders. Het masterprogramma is Engelstalig en trekt studenten aan vanuit heel Europa en vanuit Afrika, Amerika of Azië. Ook het docentenkorps is hier opmerkelijk breder. Het doctoraatsprogramma is het meest internationaal. Hier vinden studenten en professoren die werkelijk van overal ter wereld komen elkaar en vindt een boeiende dialoog vanuit een brede variëteit van culturele achtergronden plaats.

"Ik wilde ook op dat podium staan en vertellen over God"

"Ik wilde ook op dat podium staan en...

ETF-student Jesmar (21) in 4 citaten: Podium “Toen ik 15 was stond ik in de tienertent van Opwekking. Ik dacht toen al veel na over mijn toekomst: wat...

Lees meer

"Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in de Bijbel"

"Ik ben altijd erg geïnteresseerd...

ETF-student Sanne (20) in 4 citaten: Bijbel "Als kind vond ik de verhalen uit de bijbel al tof: ik wilde alles onthouden. Ik werd geraakt door het...

Lees meer