Opleidingen

Opleidingen

De ETF Leuven levert vier erkende diploma’s af in het studiegebied theologie en religiewetenschappen: bachelor, master, leraar en doctor.

Bachelor

De bacheloropleiding duurt drie jaar en telt 180 studiepunten.
Deze opleiding kent twee specialisaties:
– Bijbel en Theologie
– Religie, Kerk en Samenleving

Master

De tweejarige masteropleiding (120 studiepunten) bouwt hierop voort, maar ook met een ander bachelordiploma kan je in ons masterprogramma instromen.
De (Engelstalige) masteropleiding kent drie specialisaties (majors):
– Formative Sources
– Church, History and Theology
– Religion, Church and Society

Educatieve master

De educatieve masteropleiding (90 studiepunten) bouwt eveneens voort op de bacheloropleiding. Het geeft je het vereiste diploma om in het hoger middelbaar onderwijs protestants-evangelisch godsdienstonderwijs te verzorgen.

Doctoraatsprogramma

Ten slotte biedt de ETF Leuven een doctoraatsprogramma aan dat voltijds drie tot vier jaar duurt. De kerntaak is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met het oog op een proefschrift, onder begeleiding van een promotor.

De opleidingen zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Codex Hoger Onderwijs (CHO), art. II 105, en geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) (zie het Vlaamse hogeronderwijsregister). De laatste onderwijsvisitatie vond plaats op 27-28 februari 2023. Het verslag en evaluatierapport kunt u hier terugvinden.

Op de foto zie je een van onze studenten aan het werk in de ETF-bibliotheek.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer