Interkerkelijk en internationaal

Interkerkelijk en internationaal

De ETF Leuven is een ‘evangelische’ theologische instelling, die niet rechtstreeks aan één kerkgenootschap verbonden is. De term ‘evangelisch’ gebruiken we omvattend. Aan de ETF Leuven vind je studenten en docenten vanuit een brede waaier van kerkelijke achtergronden. Je volgt les samen met gereformeerden, baptisten, Anglicanen, pinkstergelovigen en andere evangelischen van allerlei slag. Eerlijke, respectvolle en leerrijke dialoog staat dan ook centraal in ons onderwijsgebeuren. Daarbij zoeken we ook bewust het open gesprek met de christelijke en andere geloofstradities van vroeger en vandaag.

Het internationale karakter van de ETF Leuven wordt duidelijker naarmate de opleiding vordert. Het bachelorprogramma wordt grotendeels in het Nederlands verzorgd. Studenten en docenten komen meestal uit Nederland of België, maar ook van elders. Het masterprogramma is Engelstalig en trekt studenten aan vanuit heel Europa en vanuit Afrika, Amerika of Azië. Ook het docentenkorps is hier opmerkelijk breder. Het doctoraatsprogramma is het meest internationaal. Hier vinden studenten en professoren die werkelijk van overal ter wereld komen elkaar en vindt een boeiende dialoog vanuit een brede variëteit van culturele achtergronden plaats.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer