Fides Quaerens Intellectum

Fides Quaerens Intellectum

Het motto van de ETF Leuven is letterlijk te vertalen als “Geloof dat zoekt te verstaan”. De middeleeuwse theoloog Anselmus van Canterbury gebruikte deze uitdrukking om aan te geven dat een verdiepte kennis van God dient te vertrekken vanuit geloof en een actieve liefde tot God. Geloof geeft te denken: de werkelijkheid van het geloof is de voedingsbodem van de theologische reflectie. Theologie wordt aan de ETF Leuven dus bedreven vanuit een geloofshouding. Dat betekent niet dat kritisch denken, onderzoek en zelfbevraging door bepaalde dogma’s worden beperkt, integendeel. Het betekent dat we erop vertrouwen dat theologiestudie vanuit geloof en met een eerlijke onderzoekshouding leidt tot een beter theologisch begrip van God, kerk en wereld.

Het is onze visie om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Drie elementen die we combineren in onze aanpak, maken van de ETF Leuven een unieke onderwijsinstelling in de Lage Landen:

  • Ons onderwijs is bijbelgericht. De Bijbel als Woord van God staat niet alleen in de vakgebieden Oude Testament en Nieuwe Testament, maar op verschillende wijzen in ons hele onderwijsgebeuren centraal.
  • Ons onderwijs is academisch. We bieden erkende diploma’s aan op academisch niveau (bachelor, master, doctoraat). Wij zijn overtuigd van het belang van actueel en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs.
  • Onze instelling is cultureel verrijkend. De ETF Leuven is een Europees opleidingsinstituut waar studenten en docenten van verschillende nationaliteiten en diverse kerkelijke achtergronden elkaar ontmoeten.
Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Om je in te schrijven voor een van onze opleidingen, vul je eerst het online aanmeldingsformulier in en bezorg je ons kopieën van je eerder behaalde...

Lees meer