Theologie en Spiritualiteit

8 december 2017

Theologie en Spiritualiteit

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 20 – 25 augustus 2018.

Inschrijven kan tot 1 juni 2018.

Hedendaagse benaderingen van theologie en spiritualiteit laten zien dat er op zowel filosofisch als praktisch niveau sprake is van een discontinuïteit tussen theologie als objectieve academische discipline en spiritualiteit als subjectieve levenservaring. Deze breuk maakt beide terreinen tot gescheiden bezigheden en maakt dat in elk van de twee vragen rijzen over de waarde van de andere om te verduidelijken wat ze doet. Zo heeft de moderniteit een scheiding aangebracht tussen de twee op een manier die hen niet ten goede komt.

Toch is de liminale wereld tussen theologie en spiritualiteit de plaats waar de kerk geroepen wordt om te denken, te spreken en te dienen. Karl Barth was van mening dat lex orandi, lex credendi (de wet van het bidden is de wet van het geloven) “een van de meest diepgaande beschrijvingen van de theologische methode” was. Hans Urs von Balthasar benadrukte dat “zolang theologie het werk van heiligen was, het gebedstheologie bleef.”

In deze cursus worden deze als paradigmatische beweringen aangenomen en wordt er onderzoek gedaan naar de historische eenheid van de twee. De wortels van deze dichotomie worden onderzocht, er wordt een synthese voorgesteld die recht doet aan de bijdrage van elk van de twee, en er wordt een benadering aanbevolen die een Dr. David Coureynuttige dialoog zal bevorderen. De relatie tussen spiritualiteit en theologie in de opkomst van een afzonderlijke Pinksterstudie zal onderzocht worden als mogelijk academiebreedmodel.

Dr. David Courey is decaan Graduate Studies aan het Continental Theological Seminary in Brussel en postdoctoraal onderzoeker Systematische Theologie aan de ETF in Leuven.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2018 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

  • Aan de slag met Handelingen” door prof. dr. Christof Stenschke (Biblisch-Theologische Akademie, Duitsland, en Universiteit van Zuid-Afrika).
  • Voorgaan, vieren en verkondigen” door prof. dr. Ciska Stark (Protestant Theological University, Amsterdam) en drs. Filip De Cavel (DThM student Durham University, UK)

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer