Studiekeuze theologie: (bijna) alles wat je wilt weten over het studeren aan de ETF Leuven

10 april 2020

Studiekeuze theologie: (bijna) alles wat je wilt weten over het studeren aan de ETF Leuven

Hier lees je handige informatie over de bacheloropleiding theologie, studiegelden, studiebeurzen en de begeleiding op de ETF Leuven. Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust via .

Indeling academiejaar

Zo verloopt het academiejaar aan de ETF Leuven:

september t/m december januari februari t/mei juni augustus
semester 1 examens semester 1 semester 2 examens semester 2 herexamens

Bacheloropleiding (3 jaar)

Het academische bachelorprogramma in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen telt 180 studiepunten. Het eerste jaar is een gemeenschappelijk oriëntatiejaar, in het tweede jaar kies je een afstudeerrichting: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat of Godsdienst en Onderwijs.

  • In totaal worden 116 studiepunten gezamenlijk gevolgd.
  • Ruim 50 studiepunten zijn gekoppeld aan een van de afstudeerrichtingen. Hieronder vallen ook de stage (12 punten) en de bachelorscriptie (8 punten).
  • De overige studiepunten zijn vrije keuzeruimte.

Hier vind je een overzicht van het curriculum en van de drie afstudeerrichtingen. En met Erasmus+ kan je een semester of zelfs jaar internationale studie-ervaring opdoen in een andere Europese universiteit of zelfs in Zuid-Afrika, Zuid-Korea of Brazilië.

Theologiejaar (1 jaar)

In een theologiejaar krijg je 60 studiepunten aan oriënterende opleidingsonderdelen, aangevuld met keuzevakken. Je wordt begeleid bij je studie en studiemogelijkheden door je mentor, en ook de studentenpastor is beschikbaar.

Zendingsjaar (1 jaar)

In het zendingsjaar krijg je oriënterende opleidingsonderdelen in theologie en godsdienstwetenschappen en vakken die een specifieke focus op de zending hebben. Er is ook veel ruimte voor keuzevakken, waardoor je, eventueel in overleg met een zendingsorganisatie, een programma kunt samenstellen dat specifiek op jouw wensen en noden is afgestemd.

Instromen

Voor de bacheloropleiding/het theologiejaar/het zendingsjaar heb je als Vlaamse student een ASO-, TSO-, of BSO- (+specialisatiejaar) diploma nodig. Als Nederlandse student heb je een VWO-diploma of een propedeuse HBO.

Studiegids

In onze maar liefst 315 pagina’s tellende studiegids vind je alle informatie terug. Denk bijvoorbeeld aan: cursusbeschrijvingen, literatuur, bibliotheek, readers, ETF Virtual Campus, academische kalender en het onderwijs- en examenreglement.

Begeleiding

Als student op de ETF kan je rekenen op begeleiding op vlak van de studie (mentoraat), geloof en welbevinden (pastoraat) en administratie (academisch secretariaat). Verder is de ETF Leuven niet alleen een vorming van je denken en geloof. De ETF maken we samen met staf en studenten: naast het curriculum wordt daarom ook ingezet op sociale en professionele vorming en praktisch werk én vormen we samen een geloofsgemeenschap met regelmatige kapeldiensten en andere initiatieven.

Studiegelden

Als Belgische student betaal je het standaardtarief voor hoger onderwijs zoals bepaald door de Vlaamse overheid, of een verminderd tarief als je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid.

Met een maximumtarief van € 1.680* per jaar is Vlaanderen voor Nederlandse studenten een van de goedkoopste regio’s in Europa om te studeren.

De uitgaven voor boeken en cursussen worden geraamd op ongeveer € 500 per jaar. Het eerste jaar ligt de kost gewoonlijk wat hoger.

Betaling van het inschrijfgeld gebeurt na de start van het academiejaar, in oktober 2020.

*Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Studiebeurzen

Als Vlaamse student kun je een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Nederlandse studiefinanciering is ook van toepassing als je als Nederlandse student in Leuven komt studeren.

Daarnaast kan je ook aanvullende beurzen aanvragen, bv. via de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant. Deze commissie bundelt alle mogelijkheden tot beurzen via stichtingen in België. Een deel van deze beurzen kan ook aangevraagd worden door niet-Belgen, je kan meerdere beurzen combineren per student en je kan ze jaarlijks opnieuw aanvragen.

Laat te weinig financiën nooit de reden zijn waarom je niet voor de studie theologie aan de ETF Leuven koos. Contacteer ons als je interesse hebt in de studie en wij kijken samen met jou hoe het financiële plaatje gemaakt kan worden!

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer