Studiedag godsdienstdocenten

Graag nodigen docenten godsdienst en decanen uit voor een studiedag op vrijdag 17 maart 2023.

PROGRAMMA

9.30 – 10.00 uur: ontvangst bij ETF Leuven

10.00 – 11.00 uur: opening en plenaire lezing door Koert van Bekkum

11.00 – 12.30 uur: workshops

12.30 uur: lunch en daarna excursie in Leuven (meerdere opties)

16.00 uur: borrel terug bij ETF Leuven

KOSTEN
€ 45,- per persoon
Overnachten op de ETF is mogelijk.

AANMELDEN

Nodig gerust collega’s uit. We hopen u graag (weer) te ontmoeten, hier bij ons in Leuven!


We werken met drie thema’s:

Waarom het Oude Testament juist spreekt over vandaag

Door prof. dr. Koert van Bekkum

Veel mensen, niet alleen buiten maar ook binnen de kerk, zien het Oude Testament als een boek van vroeger. Met boeiende verhalen wellicht, maar toch iets van het volk Israël en moeilijk te verbinden met vandaag. Toch is dit deel van de Bijbel wel de Heilige Schrift van Jezus Christus en de apostelen. Zonder Mozes, de profeten en de geschriften zou het christelijke geloof er ingrijpend anders uitzien. Juist omdat het Oude Testament het leven in al zijn facetten tekent, zegt het veel over het menselijk bestaan.

Wie goed leest, ontdekt hoe levensecht de wetten, verhalen, profetie en wijsheid zijn. Ze leren ons verrassend veel over bijvoorbeeld uitbuiting en duurzaamheid, macht en leiderschap. Bovendien laten veel teksten zich lezen als traumaliteratuur: Wat is je adres als je wanhopig bent? Wat is je bron van hoop in tijden van crisis? Koert zal in zijn lezing een aantal voorbeelden hiervan toelichten.

Geloof en studiekeuze bij jongeren: wat is mijn rol?

Door prof. dr. Jos de Kock

Dit programmaonderdeel is bij uitstek interessant voor decanen en daarnaast voor elke docent die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloof en ontwikkeling bij jongeren.

In deze workshop staan we stil bij hoe jongeren op onze scholen tegen de toekomst aankijken. Wat horen we hen daarover zeggen? Wat zien we daarvan als we met hen samen optrekken in de school? Daarnaast stellen we ons de vraag: welke rol speelt het christelijk geloof in de manier waarop jongeren naar de toekomst kijken? En hoe speelt het een rol bij studiekeuzeprocessen? We wisselen ervaringen uit proberen zo samen meer inzicht te krijgen in het thema geloof en studiekeuze.

Vervolgens staan we stil bij de vraag wat jouw rol als decaan of als docent is in het begeleiden van deze studiekeuzeprocessen. Spelen bepaalde idealen een rol in jouw aanpak? Wat zijn belangrijke doelen bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling richting het vervolgonderwijs? Welke visie heb jij op de relatie tussen geloof en studiekeuze?

Jos de Kock is gespecialiseerd in de godsdienstpedagogiek en onderzoek naar jongeren en geloof en zal vanuit dat perspectief de gesprekken voeden. En uiteraard is er ook ruimte om over de keuze voor een studie theologie te spreken: welke ontwikkelingen zien we op het gebied van de optie van een studie theologie in studiekeuzeprocessen? Hoe kan je de waarde van een studie theologie nog beter onder de aandacht van leerlingen brengen?

Mensenrechten in de godsdienstles: in gesprek over godsdienstvrijheid en andere vrijheden

Door prof. dr. Jelle Creemers

Aan de hand van enkele casussen laat Jelle Creemers zien welke ruimte en kaders mensenrechten aan christelijke geloofsbeleving geven en hoe het hanteren van een mensenrechtendiscours behulpzaam kan zijn om in een seculiere context christelijke posities uit te leggen en te verdedigen. De mensenrechten fungeren als het belangrijkste morele kader en het richtsnoer voor ethisch redeneren voor onze maatschappij vandaag. Nationale wetten en rechtspraak worden finaal aan het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens getoetst en ook in het maatschappelijke discours wordt voortdurend aan mensenrechten gerefereerd. Daarom dienen ze ook in het levensbeschouwelijke onderwijs op school aandacht te krijgen.

De mensenrechten zijn duidelijk debet aan christelijke normen en waarden en ze staan uitdrukkelijk vrijheid van denken, spreken en handelen voor, ook op basis van godsdienst en geloof. Tegelijkertijd worden in het publieke debat christelijke principes en stellingnames vaak met mensenrechten gecontrasteerd en lijken mensenrechtendiscoursen soms recht tegen een christelijke moraal in te gaan.

In deze workshop plaatsen we de mensenrechten in hun historische context geplaatst en worden sterktes en zwaktes gewikt en gewogen.