Steven van den Heuvel nieuwe directeur van het ILSE

1 juli 2020

Steven van den Heuvel nieuwe directeur van het ILSE

Bij het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE), een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), Leuven, vindt een wissel van de wacht plaats: per 1 juli 2020 volgt Steven van den Heuvel Patrick Nullens op als directeur.

Dr. Steven C. van den Heuvel is sinds 2014 betrokken bij de ETF Leuven, alsook bij het ILSE. Hij schreef zijn dissertatie over de theologie van Dietrich Bonhoeffer in relatie tot de milieu-ethiek. Binnen het ILSE heeft hij nadere expertise opgebouwd rond de thema’s leiderschap, hoop, technologie en economische antropologie. Hij is o.a. co-redacteur van acht wetenschappelijke boeken op dit terrein.

Zijn voorganger prof. dr. Patrick Nullens is één van de initiatiefnemers van ILSE en is vanaf het begin in 2009 directeur geweest. Hij heeft, met veel visie en bezieling, een belangrijke rol gespeeld in het opbouwen van het onderzoeksinstituut, onder meer door het opstarten van extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Hoewel hij terugtreedt als directeur blijft hij lid van de stuurgroep van ILSE, nu in de rol van ‘founder and chairman’. Ook blijft hij als deeltijd hoogleraar van de ETF Leuven betrokken in de onderzoeksprojecten ‘The Hope Project’ en ‘Homo florens’, die beide gefinancierd worden door de Goldschmeding Foundation voor mens, werk en economie.

Van den Heuvel: “Als nieuwe directeur wil ik verder bouwen op het mooie werk dat er sinds 2009 is verricht. Voor de toekomstige ontwikkeling van ILSE is het belangrijk dat we academisch onderzoek van hoge kwaliteit blijven verrichten op onze kernthema’s – leiderschap en sociale ethiek – met daarbij nadrukkelijke aandacht voor het valoriseren van de resultaten hiervan, primair ten dienste aan christelijke professionals in verschillende velden. Op die manier willen we vanuit ILSE – in alle bescheidenheid – op constructieve wijze bijdragen aan de formulering van een publieke theologie.”

De aanstelling van Van den Heuvel als directeur van ILSE valt samen met zijn bevordering tot universitair hoofddocent. De decaan, prof. dr. Andreas Beck, merkt over hem op: “Collega Van den Heuvel heeft zich sinds zijn promotie in 2015 op voortreffelijke wijze ingezet voor de ontwikkeling van ILSE tot een gerespecteerd onderzoeksinstituut. Ik heb alle vertrouwen in een mooie toekomst voor ILSE onder zijn leiding.”

Het onderzoek binnen ILSE is sterk interdisciplinair van aard; zo wordt in de verschillende onderzoeksprojecten samengewerkt met de filosofie, economie, psychologie en sociologie. Tevens wordt nadrukkelijk gezocht naar het in gesprek brengen van tussen academisch onderzoek en concrete praktijken. Het ILSE stelt zich nadrukkelijk ten doel concrete handreikingen te bieden aan christelijke professionals werkzaam op verschillende terreinen.

Aan het ILSE zijn in totaal acht residentiële en niet-residentiële onderzoekers van de ETF Leuven verbonden, met aanstellingen van variërende grootte. Het ILSE wordt aangestuurd door een stuurgroep. Naast academici zijn ook gerenommeerde christelijke professionals uit verschillende werkvelden hier lid van.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer