Schakelprogramma

Met een professioneel bachelordiploma in de theologie of religiestudies kan je instromen in het academische masterprogramma van de ETF mits het volgen van een schakelprogramma (pre-master).

Het schakelprogramma leidt niet tot een bachelordiploma, maar verleent toegang tot de masteropleiding. Opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma en uit de masteropleiding kunnen tegelijkertijd gevolgd worden.

De inhoud van het schakelprogramma hangt af van je vooropleiding en van de afstudeerrichting van je keuze. Afwijkingen van de onderstaande standaardpakketten en vrijstellingen zijn dus mogelijk.

Bijbel & Theologie (47)* Kerk en Pastoraat (45)* Godsdienst en Onderwijs (45)
Gemeenschappelijk (21 of 25)
Inleiding Hebreeuws (7)
Inleiding Grieks (7)
Hermeneutiek (3)
Wetenschapsfilosofie (4) en/of Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie (4)
Bijbel en Theologie (26) Kerk en Pastoraat (20) Godsdienst en Onderwijs (20)
Seminarie Hebreeuws 1 (3) Godsdienstsociologie: Theorie (3) Godsdienstsociologie: Theorie (3)
Seminarie Grieks 1 (3) Seminarie Systematische Theologie (4) Seminarie Systematische Theologie (4)
Seminarie Hebreeuws 2 (3) Seminarie Praktische Theologie (4) Seminarie Praktische Theologie (4)
Seminarie Grieks 2 (3) Seminarie Historische Theologie (4) Seminarie Godsdienst-wetenschappen en Missiologie (4)
Seminarie Hebreeuws 3 (3) Scriptie Kerk en Pastoraat (5) Scriptie Godsdienst en Onderwijs (5)
Seminarie Grieks 3 (3)
Seminarie Bijbelwetenschappen (4)
Seminarie Historische Theologie of Seminarie Systematische Theologie (4)

*Alle vakken behorende tot de schakelprogramma’s van de afstudeerrichtingen Bible & Theology  en Church & Pastoral Ministries worden eveneens via de ETF Open University in het Engels aangeboden.