Schakelprogramma

Met een professioneel bachelordiploma in de theologie of religiestudies kan je instromen in het academische masterprogramma van de ETF Leuven mits het volgen van een schakelprogramma (premaster).

Het schakelprogramma leidt niet tot een bachelordiploma, maar verleent toegang tot de masteropleiding. Opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma en uit de masteropleiding kunnen tegelijkertijd gevolgd worden.

De inhoud van het schakelprogramma hangt af van je vooropleiding en van de specialisatie (major) naar keuze. Afwijkingen van de onderstaande standaardpakketten en vrijstellingen zijn dus mogelijk.

Major Formative Sources (48)* Major Church, History and Theology (46)* Major Religion, Church and Society (46)*
Inleiding Hebreeuws (6) Inleiding Hebreeuws (6) Inleiding Hebreeuws (6)
Inleiding Grieks (6) Inleiding Grieks (6) Inleiding Grieks (6)
Hermeneutiek (4) Hermeneutiek (4) Hermeneutiek (4)
Wetenschapsfilosofie (4) Wetenschapsfilosofie (4) Wetenschapsfilosofie (4)
Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4) Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4) Christelijke ethiek en moraalfilosofie (4)
Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4) Inleiding in de methodiek van de Bijbelexegese (4) Godsdienstsociologie (4)
Seminarie Hebreeuws 1 (4) Godsdienstsociologie (4) Seminarie praktische theologie (4)
Seminarie Grieks 1 (4) Seminarie historische en systematische theologie (4) Seminarie religiewetenschappen en missiologie (4)
Seminarie Hebreeuws 2 (4) Research Paper Premaster (10) Research Paper Premaster (10)
Seminarie Grieks 2 (4)
Seminarie Bijbelwetenschappen (4)

*Alle vakken behorende tot de schakelprogramma’s worden eveneens via de ETF Open University in het Engels aangeboden.