Ruim 200 studenten ingeschreven aan de ETF in Leuven

23 september 2014

Ruim 200 studenten ingeschreven aan de ETF in Leuven

LEUVEN, 22 september 2014 – Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) het academisch jaar 2014-2015. Met een studentenaantal van meer dan 200 studenten zet de stabiele groei ook dit jaar door.

De ETF heeft 41 nieuwe inschrijvingen voor het academisch jaar 2014-2015. Van deze 41 nieuwe studenten hebben zich er 22 ingeschreven voor een programma op bachelorniveau, 17 op masterniveau en 2 nieuwe studenten zijn toegelaten voor het doctoraatsprogramma. In totaal komt het studentenaantal nu ruim boven de 200 studenten.

In zijn openingswoord verwees rector prof. dr. Patrick Nullens naar de grote aandacht in België voor de 100-jarige herdenking van het begin van Wereldoorlog I. “De historische wortels van de ETF liggen in het zendingswerk van Ralph en Edith Norton onder Belgische soldaten. Te midden van dramatiek, lijden en geweld werd er een blijde boodschap verkondigd van echte bevrijding, echte vrede die begint waar de mens zijn hart voor Jezus opent. Vandaag is er vrede in Europa, maar tegelijkertijd is er opnieuw veel oorlog in de wereld en godsdienst speelt hierin geen kleine rol. Omdat geloof de diepste essentie van ons mens-zijn raakt, ten goede en ten kwade, is theologie blijvend relevant.”

Openingsrede: ‘Theopoetics and the Kingdom of God: Embodiment, Humility & Hospitality’
Prof. dr. Ronald T. Michener stelde in zijn openingscollege dat in deze moderne tijd de theo-logie vaak logica en rationaliteit benadrukt ten koste van de theo-poiësis – het scheppen van vlees en bloed. “God openbaart Zichzelf als vleesgeworden aan ons hart en onze geest als we de Schrift lezen en door onze kerkgemeenschappen. Als wezens geschapen naar het beeld van God, tonen wij Zijn Koninkrijk aan de wereld als we delen in Zijn ‘theopoëtische’ karaktereigenschappen zoals nederigheid en gastvrijheid. Die eigenschappen moeten ook de theologische praktijk vorm geven.”

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer