Werken met zin

Werken met zin

Het goede nieuws voor ons dagelijks werk

Jan Hoek, Dirk van Schepen

Werken met zin biedt een inspirerend perspectief op arbeid voor christenen die zoeken naar de relevantie van het geloof voor hun dagelijks werk. Het ‘goede nieuws’ geeft zin aan werk in het hier en nu!
Wat is de zin van ons werk? Is dat alleen: brood op de plank?
Is het enige zinvolle werk dat van artsen en dominees?
 Dit boek biedt een handreiking aan christenen om hun dagelijks werk te doen in het licht van het koninkrijk van God, of we nu naar kantoor gaan of de steiger beklimmen, sluizen bedienen of voor de klas staan. Gelovigen staan vanuit hun toewijding aan God met beide benen in de wereld, letterlijk of figuurlijk met de voeten in de modder. Zo verbinden ze de eredienst van de zondag met de dagelijkse dienst op de werkvloer.
Achter ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen, zodat het boek zich goed leent voor bespreking in een groep. (87 blz. ISBN 9789023927518)

Hoek, Jan en Dirk van Schepen. Werken met zin: Het goede nieuws voor ons dagelijks werk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.