Verdreven uit de hof, levend uit de belofte

Verdreven uit de hof, levend uit de belofte

Mens en wereld in het licht van Genesis 1-11

Koert van Bekkum

In deze brochure vraagt de auteur, voorbij de telkens weer oplaaiende discussie over schepping en evolutie, naar de eigen betekenis van Genesis 1–11 voor de kijk op mens en wereld. Wat zeggen deze hoofdstukken zelf, als ze worden gelezen als openbaring van God aan Israël? Welke actuele betekenis licht daarbij op? (64 pag. ISBN 9789072462688)

Van Bekkum, Koert. Verdreven uit de hof, levend uit de belofte. Mens en wereld in het licht van Genesis 1-11. Baarn: Willem de Zwijgerstichting, 2020.

U vindt dit boek in onze bibliotheek.