Understanding Language

Understanding Language

A Guide for Beginning Students of Greek or Latin

Donald Fairbairn

Waarom vinden studenten het tegenwoordig zo lastig en frustrerend om Grieks en Latijn te leren? Wellicht is de belangrijkste barrière om een andere taal goed te leren, dat we er onbewust vanuit gaan dat Engels de standaard is voor de manier waarop talen functioneren. In dit boek probeert prof. dr. Donald Fairbairn (verbonden aan de vakgroep historische theologie aan de ETF) deze onbewuste standaard te doorbreken in een vroeg stadium van de studie. Het boek begint met de discussie wat iedere taal moet doen om communicatie voort te brengen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe Indo-Europese talen dit in het algemeen doen, en hoe Grieks en Latijn dit in het bijzonder doen.

Het boek maakt het onthouden van vormen en het leren van syntax gemakkelijker en plezieriger. Studenten krijgen bovendien een breed begrip voor de manier waarop klassieke talen werken, voordat zij op details in gaan. Tegelijkertijd is het voor de studenten niet nodig om beide talen te studeren, of zelfs het Griekse alfabet te kennen. (190 blz. ISBN 9780813218663)

Fairbairn, Donald. Understanding Language: A Guide for Beginning Students of Greek or Latin. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2011.