Theologie van het Oude Testament

Theologie van het Oude Testament

De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel

Onder redactie van Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul

Dit handboek over het Oude Testament, onder redactie van prof. dr. Hendrik Koorevaar en prof. dr. Mart-Jan Paul, biedt een heldere kijk op de hoofdlijnen van Gods openbaring en maakt de samenhang tussen en de strekking van de bijbelboeken duidelijk. Het boek bestaat uit vier delen: Het eerste deel geeft een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken, deel 2 reikt een eigen methodiek aan om deze boodschap te ontwikkelen, waarbij de opbouw van de Hebreeuwse Bijbel het uitgangspunt is. De thema’s die in Genesis al aanwezig zijn worden in het licht van de andere bijbelboeken behandeld. Deel 3 werkt deze thema’s uit, waaronder schepping, zonde, genade, verbond, Gods wil, eredienst en de relatie tussen Israël en de volken. Deel 4 trekt de lijnen door naar de intertestamentaire periode en het Nieuwe Testament.

Aan het boek werkten oudtestamentici mee uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Naast Koorevaar en Paul zijn dit Walter Hilbrands, Herbert Klement, Geert Lorein, Creig Marlowe, Siegbert Riecker, Eveline van Staalduine en Julius Steinberg. (438 blz. ISBN 9789023926580)

Koorevaar, Hendrik (red.) en Mart-Jan Paul (red.). Theologie van het Oude Testament: De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.