Profetisch Licht

Profetisch Licht

Toekomst voor Israël en de kerk

Jan Hoek (red.)

Er bestaat een groeiende aandacht voor de profetieen in het Oude Testament. Maar bijbelboeken als Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Zacharia roepen zowel verwachting als verwarring op. Profetisch licht helpt om deze profetieen scherper te zien en het licht van Gods Woord op te vangen, zodat we in dat licht kunnen wandelen.
Als christenen in de eenentwintigste eeuw lezen we de Bijbel in verbondenheid met het volk Israel en met de kerk van alle tijden en plaatsen. Daarom klinken in dit boek ook stemmen uit de kerkgeschiedenis. Zo worden in dit boek de profeten met hun boodschap dichter bij de lezer gebracht.
Profetisch licht is het zesde deel in de THGB-reeks, waarin boeken verschijnen die de actualiteit van het gereformeerd belijden aan de orde stellen. (288 blz. ISBN 9789088970634)

Hoek, Jan (red.). Profetisch licht: Toekomst voor Israël en de kerk. Heerenveen: Groen, 2013.