Inzicht

Inzicht

Wetenschap voor Gods aangezicht

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring.

Het is juist deze houding die meer inzicht in onze werkelijkheid geeft dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen over geloof en wetenschap is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

(Paperback: ISBN: 9789087187002, E-book: ISBN: 9789087187637)

Paul, Mart-Jan, Wim de Vries, Benno Zuiddam, and Jan van Meerten, eds. Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht. Apeldoorn: Labarum Academic, 2023.