'In de wereld, niet van de wereld'

'In de wereld, niet van de wereld'

Strategische Identiteitsbepalingen in de Vlaamse evangelische vrijkerkelijke beweging (1980-2022)

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Vlaamse evangelische vrijkerkelijke beweging in de afgelopen veertig jaar vanuit een perspectief van emancipatieve acties. Hierin gaat bijzondere aandacht uit naar het strategische gebruik van zelflabeling in dat historische proces. De evangelische vrijkerkelijke beweging wordt sinds de jaren 1980 beschouwd als een sociaal gebeuren waarin actie wordt ondernomen met een emancipatief doel. Op basis van archiefonderzoek en interviews en met bijzondere aandacht voor drie historische sleutelmomenten wordt getoond hoe vanuit een narratief van achterstelling en middels institutionalisering een stevigere maatschappelijke erkenning voor de evangelische vrijkerkelijke beweging werd bereikt, inclusief voorrechten die in België toekomen aan erkende erediensten. Het wordt zichtbaar dat in dit proces met name de Verenigde Protestantse Kerk in België als een tegenpartij werd beschouwd.

Voorts wordt beargumenteerd dat doorheen deze ontwikkeling de evangelische vrijkerkelijke beweging werd uitgedaagd om middels strategische zelflabeling haar identiteit zowel te bevestigen als te verbreden.

De uiteindelijke conclusie stelt dat deze ontwikkelingen pleiten voor de vervanging van een separationistisch discours door een discours van verantwoordelijkheid en voor een herwaardering van de VPLB als medestander.

(Paperback: ISBN: 978-94-6396-113-4)

Jelle Creemers. ‘In de wereld, niet van de wereld’: Strategische Identiteitsbepalingen in de Vlaamse evangelische vrijkerkelijke beweging (1980-2022). Leuven: Evangelische Theologische Faculteit, 2022.