Hoop als kunst van verantwoord leiderschap

Hoop als kunst van verantwoord leiderschap

Patrick Nullens

‘Hoop’ is een belangrijke motiverende kracht. Daarom zetten leiders het strategisch in, gepast en ongepast. Kunnen we iets met ‘hoop’ of is het een sloganwoord dat hoort bij goedkope peptalk, valse troost, zelfhulpboekjes en zelfs misleidende manipulatie?

Patrick Nullens geeft als ethicus een genuanceerd beeld van het fenomeen hoop. Vervolgens verbindt hij hoop aan zingeving, wijsheid en ethisch leiderschap. Zowel hoop als leiderschap worden vaak gedreven door de ongemakkelijke ervaring dat de dingen niet zijn zoals ze moeten zijn. Hoop is de kunst van mogelijkheden die gaat schitteren te midden van een crisis. Dit is precies wat we vandaag zo hard nodig hebben. We staan voor enorme uitdagingen en dit vereist moedig leiderschap, op grote en kleine schaal. Dit boek bespreekt hoop als krachtig instrument voor transities en beleidsvorming.

Patrick Nullens geeft geen eenvoudige antwoorden, maar wel een inspirerende gereedschapskist waar iedere leidinggevende zelf mee aan de slag kan gaan. (ISBN 9789044138108; 164 pag.)

Nullens, Patrick. Hoop als kunst van verantwoord leiderschap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2021.