Gereformeerden en evangelischen

Gereformeerden en evangelischen

Overeenkomsten en verschillen na tweehonderd jaar Hervorming

Jan Hoek, Willem Ouweneel

De evangelische dr. Willem Ouweneel en de gereformeerde dr. Jan Hoek gaan in dit boek in op de vraag waarom er zo veel kerkelijke stromingen zijn, een vraag die veel christenen zich stellen. Ze gaan een eerlijk gesprek aan, waarin onderwerpen als verbond en doop, kerk en ambt, christenen en de wet aan de orde komen. Waarom zijn wij gereformeerd en niet evangelisch, of andersom, of kan het ook allebei? Hoewel de onderlinge verschillen helder worden gemarkeerd, is wat beide stromingen bindt belangrijker dan wat hen scheidt. (144 blz. ISBN 9789063536336)

Hoek, Jan en Willem Ouweneel, Gereformeerden en evangelischen: Overeenkomsten en verschillen na tweehonderd jaar Hervorming. Heerenveen: Medema, 2011.