Een stem uit de hemel

Een stem uit de hemel

Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd

In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot mensen. Gebeurde dat letterlijk en welke middelen gebruikte Hij? Wat betekent dit voor het gezag en de uitleg van de Schrift? Over dit belangrijke onderwerp is slechts weinig gepubliceerd.

God is blijven spreken tot mensen nadat de Bijbel afgerond was. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei personen zich beroepen op de leiding van Gods Geest en op dromen en visioenen. Ook in onze tijd spreken mensen over Gods leiding van hun leven, al of niet op grond van Bijbelteksten. Predikanten leggen het Woord van God uit, maar in welke mate kunnen zij namens God spreken, vooral in concrete situaties?

(Paperback: ISBN 9789087185770, E-book ISBN 9789087186401)

Mart-Jan Paul en Jan Hoek. Een stem uit de hemel: Gods spreken in de Bijbel en onze tijd. Apeldoorn: Labarum Academic, 2021.