Drawing and Transcending Boundaries in the New Testament and Early Christianity

Drawing and Transcending Boundaries in the New Testament and Early Christianity

Jacobus (Kobus) Kok, Martin Webber, Jermo van Nes

De constructie van vroege christelijke identiteit was een dynamisch proces waarin sociale grenzen werden getrokken maar ook overstegen. De eerste bronnen van het christendom getuigen van het proces en de dynamiek bij de constructie van insiders en outsiders – het bepalen van wie moet worden opgenomen in en wie moet worden uitgesloten van de gemeenschap. In de superdiverse en supermobiele tijd waarin we leven worden vaak identiteitsgrenzen getrokken. Dit boek onderzoekt niet alleen Nieuwtestamentische en vroeg-christelijke teksten om deze dynamiek te onderzoeken, maar ook hoe hedendaagse ideologie het lezen van de Schrift kan vormen om anderen uit te sluiten of op te nemen. (ISBN 9783643911155, 192 pagina’s)

Kok, Jacobus, Martin Webber en Jermo van Nes (eds.). Drawing and Transcending Boundaries in the New Testament and Early Christianity. Beiträge zum Verstehen der Bibel / Contributions to Understanding the Bible 38. Zurich: LIT Verlag, 2019.