Door Christus aangesproken

Door Christus aangesproken

Een ontmoeting met de Vroege Kerk

Nathan Witkamp, M.A. van Willigen

Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van geden ken van Christus’ werk in de Vroege Kerk, en op het navolgen van Christus in de Vroege Kerk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de relatie tussen de Schrift en het geheel van de Apostolische overlevering, de uitleg van de moeilijke passage ‘Uw kinderen tegen de rots’ uit Psalm 137 en de wijze waarop Johannes Chrysostomus met zijn preken over Jozef een breed publiek wist aan te spreken. Als rode draad doorheen het boek loopt de vroegchristelijke overtuiging dat het Christus alleen is die de mens met God verzoent en eeuwig leven schenkt: Solus Christus! (240 pag. ISBN 9789088972157)

Witkamp, Nathan, en M.A. van Willigen (ed.). Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk. Heerenveen: Groen, 2019.