Promovendus Stephan Meijers krijgt NWO-promotiebeurs

16 februari 2024

Promovendus Stephan Meijers krijgt NWO-promotiebeurs

Onze promovendus (joint doctorate met de Theologische Universiteit Utrecht) Stephan Meijers heeft een NWO-promotiebeurs ontvangen voor zijn onderzoek naar morele weerbaarheid van ambtenaren.

Op 1 februari maakte het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat 24 docenten dit jaar een NWO-promotiebeurs hebben ontvangen. Jaarlijks is 9 miljoen euro beschikbaar voor promotietrajecten. Deze zijn gericht op de verdere ontwikkeling van leraren. Daarnaast dragen ze bij aan het versterken van de band tussen universiteiten en hogescholen.

Robuust realisme

Stephan is docent publiekrecht en ethiek aan de Hogeschool Leiden. Hij kreeg een beurs voor zijn onderzoek “Robuust Realisme: Een Reconstructie van Machiavelli’s Ambtenaarsethiek voor Onderwijs in Morele Weerbaarheid”. Het onderzoek richt zich op de morele weerbaarheid van ambtenaren, geïnspireerd door de ambtenaarsethiek van Niccolò Machiavelli.

Morele weerbaarheid is de noodzakelijke schakel tussen de integriteit van de ambtenaar en de belangen die de integriteit van deze ambtenaar onder druk kunnen zetten. De ambtenaarsethiek van Niccolò Machiavelli vormt de bron voor advies aan het onderwijs dat opleidt tot ambtenaar. Met de methode van rationele reconstructie van Jonathan Bennett krijgt het perspectief van Machiavelli betekenis voor het heden. De ambtenaarsethiek wordt als een trechter behandeld. Van fundamentele opvattingen over de menselijke natuur, het recht en overheidsverantwoordelijkheid naar praktische ambtenarenethiek en het onderwijs dat de ambtenaar opleidt.

Ethiek en recht

De komende vijf jaar zal Stephan werken aan zijn promotietraject. Stephan wordt begeleid in een ‘joint doctorate’ traject door dr. Steven van den Heuvel (ETF Leuven) en prof. Leon van den Broeke (TUU) Zij zijn deskundig op het gebied van ethiek en recht binnen het publieke domein.

Stephan kijkt ernaar uit om meer tijd te kunnen wijden aan zijn onderzoek. Hij haalt inspiratie uit Machiavelli’s visie. Die luidt dat integere ambtenaren mogen demonstreren hoezeer “God rechtvaardigheid en barmhartigheid bemint” en dat zij zijn aangesteld om recht te doen. Tegelijkertijd wijst Machiavelli op de kwetsbaarheid van integere individuen. Hij biedt inzichten voor het omgaan met diverse vormen van druk die deze taak soms bemoeilijken. Dit onderzoek naar Machiavelli’s ’toolkit’ leidt tot waardevolle adviezen voor het hoger onderwijs van ambtenaren.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer