Promoties ETF Colloquium gaan over christologie, eschatologie en aanbidding

5 september 2017

Promoties ETF Colloquium gaan over christologie, eschatologie en aanbidding

LEUVEN, 5 september 2017 – Het ETF in Leuven houdt deze week haar 32e doctoraatscolloquium. Op het programma van dit jaarlijks terugkerend evenement staan ook de promoties van historisch theoloog Dudley Brown (VS), systematisch theoloog Raymond Hausoul (BE) en nieuwtestamenticus Andrew Messmer (ES).

Momenteel werken 41 internationale studenten van twaalf verschillende nationaliteiten (Wit-Rusland, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Nederland, Oekraïne, Singapore, Syrië, Zwitserland, VS) bij het ETF aan hun doctoraat. Het jaarlijks hoogtepunt van het promotieprogramma is het colloquium, wanneer alle hoogleraren en de studenten op de campus van de ETF samenkomen, waarbij feedback gegeven wordt over onderzoeksprojecten en naast promoties ook allerlei onderzoeksstimulerende activiteiten plaatsvinden.

At present, forty-one international students from twelve different nationalities (Belarus, Belgium, France, Germany, Hungary, Netherlands, Ukraine, Singapore, Syria, Switzerland, USA) are working on doctorates at ETF. The annual highlight of the PhD program is its colloquium when all doctoral staff and students come together at ETF’s campus for feedback on research projects, graduations, and various  to stimulate research.

De christologie van Severianus van Gabala
Op 5 september zal Dudley E. Brown (VS) zijn proefschrift ‘The Christology of Severian of Gabala: In What Sense Can He Be Called  Antiochene?’ verdedigen. De dissertatie laat zien wat het betekent om Antiocheen te zijn (geografie, christologie en exegese) en overweegt vervolgens of Severianus in die categorie past. Van deze drie criteria gaat hij verder in op de christologie van Severianus, waarbij de focus ligt op twaalf van zijn kenmerkende homilies en, belangrijker nog, zijn zelden bestudeerde exegetische fragmenten over de paulinische brieven die in de Catenae zijn gevonden. De christologie van Severianus wordt vergeleken met die van John Chrysostom en Theodorus van Mopsuestia, twee meer bekende ‘Antiochenen’. Het proefschrift komt tot de conclusie dat Severianus vanuit christologisch geen Antiocheen genoemd zou moeten worden. Brown promoveert bij prof. dr. Donald Fairbairn en prof. dr. Martin Webber.

Dudley Brown

Brown is sinds 2009 verbonden aan de Christ Community Church in Greeley, Colorado. Van daaruit reist hij regelmatig, aangezien hij als leiding- en onderwijsgevende betrokken is bij een leiderschapstrainingsprogramma voor pastors in Zuid-Amerika en Afrika, waar geen andere mogelijkheden zijn voor meer traditioneel bijbels onderwijs. Daarvoor was hij zendeling en theologiedocent in Boekarest, Roemenië. Hij is getrouwd met Corina en heeft twee kinderen.

Nieuwe hemel en nieuwe aarde
Op 5 september verdedigt Raymond R. Hausoul (B) zijn proefschrift ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een interdisciplinaire vergelijking tussen Karl Rahner, Jürgen Moltmann en Gregory Beale’ (The New Heaven and the New Earth. An Interdisciplinary Comparison between Karl Rahner, Jürgen Moltmann, and Gregory Beale). Er is tegenwoordig een groeiende waardering voor het gesprek dat verschillende onderzoeksvelden samenbrengt. In zijn proefschrift vergelijkt Hasoul inzichten van deskundigen in de Systematische Theologie (ST) en de Bijbelse Theologie (BT) in de opbouw van het theologische discours met betrekking tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Door zijn hermeneutische en inhoudelijke onderzoeken laat hij zien hoe BT en ST elkaar op micro- en macroniveau aanvullen, uitdagen en stimuleren. Hausoul brengt methodische waarnemingen en vooronderstellingen naar voren, laat zien hoe deze dialoog beide disciplines ten goede komt en komt met nieuwe perspectieven in het vraagstuk over de continuïteit en discontinuïteit tussen de huidige schepping en de nieuwe schepping. Hasoul promoveert bij prof. dr. J. Hoek en prof. dr. M.J. Paul.

Raymond Hausoul

Raymond R. Hausoul leidt een evangelische gemeente in Ieper (België) en is vader van twee zoons. Daarnaast is hij lector op verschillende scholen, zoals IBV Leuven, ETS Vlaanderen en C7 Leuven.

 

 

Maranatha
Op 7 september verdedigt Andrew Messmer (VS) zijn proefschrift: ‘Maranatha (1 Corinthians 16.22): Linguistic, Historical, and Literary-Contextual Issues.’ Volgens Messmer is maranatha belangrijk voor christelijke studies omdat het ons een inkijkje geeft in de vroegste christelijke theologie en gebruiken. De meeste hedendaagse vertalers vertalen maranatha als “Onze Heer, kom!” Messmer is echter van mening dat op grond van de Aramese morfologie, de Griekse manuscripten en de vroege vertalers “Onze Heer is gekomen” eigenlijk een meer voor de hand liggende vertaling zou zijn. Maranata werd waarschijnlijk gebruikt in de vroegchristelijke liturgie, bijvoorbeeld tijdens de eucharistische gebeden, en mogelijk werd het opgenomen in de gezangen. Omdat maranatha ook voorkomt in het slot van de brieven van Paulus, is het een herhaling van het hoofdthema uit de brief: de dood van Christus. Messmer promoveert bij prof. dr. Martin Webber.

Andrew Messmer

Andrew Messmer en zijn vrouw hebben drie kinderen: Sofía, Lucas en Zoe. Ze wonen in Madrid (Spanje), waar hij werkzaam is op het terrein van kerkplanting en theologisch onderwijs.

 

 

Afscheidsrede van prof. dr. Johannes Hofmeyr
Op 5 september spreekt prof. dr. Johannes Hofmeyr zijn afscheidsrede: ‘Johannes Hoornbeeck’s Views on Historical Theology, Mission and Ecumenism and Their Relevance for Today.’ De Zuid-Afrikaan Hofmeyer, die in 2008 is aangesteld, is bijna een decennium als gastprofessor in de Historische Theologie aan de ETF Leuven verbonden geweest. Daarvoor was Hofmeyr professor in de Kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Zuid-Afrika (13 jaar) en de Universiteit van Pretoria (17 jaar). Momenteel is hij vicekanselier en rector van de jonge Nkhoma Christian University in Malawi.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer