Promotie Jelle Creemers tijdens jaarlijkse doctoraatsweek ETF

1 september 2014

Promotie Jelle Creemers tijdens jaarlijkse doctoraatsweek ETF

LEUVEN, 1 september 2014 – In de eerste volle week van september vindt aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) traditiegetrouw de doctoraatsweek plaats. Op het programma staan o.a. de promotie van de Vlaamse theoloog Jelle Creemers en de afscheidsrede van prof. dr. Willem Ouweneel.

Kilchor promotiePromoties
In deze 29e editie van de doctoraatsweek vinden er twee promoties plaats. Op 2 september verdedigt Benjamin Kilchör, Zwitsers theoloog en docent Oude Testament aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel, zijn proefschrift “Mosetora und Jahwetora. Das Verhältnis von Deuteronomium 12-26 zu Exodus, Levitikus und Numeri”.

Jelle Creemers, docent Systematische Theologie aan de ETF in Leuven, verdedigt op 4 september zijn proefschrift over de internationale dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Klassieke Pinksterbeweging. Sinds 1972 vindt jaarlijks een ontmoeting plaats. Doorheen de decennia groeide dit uit tot een stevige en constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers van deze zeer verschillende kerkelijke gemeenschappen. Samen hebben zij diverse thema’s uitgediept, zoals bekering, sacramenten, gemeenschap, evangelisatie en Geestesdoop. Het onderzoek van Jelle Creemers richt zich op de methodologische vragen van deze dialoog, met name voor wat betreft de Pinksterkerken: hoe waren zij doorheen de jaren in deze dialoog vertegenwoordigd, en hoe zijn de dialoogontmoetingen georganiseerd met het oog op vruchtbare resultaten.

FrankeInaugurele rede prof. dr. John Franke
Ook geeft prof. dr. John Franke (VS) zijn inaugurele rede als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Prof. Franke wordt wel eens de theoloog van de emerging church genoemd. Rector prof. dr. Patrick Nullens over zijn benoeming: “John Franke brengt het praktisch christen-zijn in de huidige pluralistische cultuur en maatschappij in dialoog met de klassieke theologie. Zijn kritische en verfrissende aanpak past bij de open blik van de ETF en is nuttig voor missiologie in een seculiere context.”

OuweneelEmeritaat prof. dr. Willem Ouweneel
Met zijn rede “Theology and the Eternal-Feminine”, neemt prof. dr. Ouweneel op 4 september afscheid van de ETF. Rector Patrick Nullens: “We kijken met grote dankbaarheid terug op het werk van professor Ouweneel. Zijn colleges dogmatiek waren bij onze studenten bijzonder geliefd. Evangelische theologie vanuit de Schrift is niet statisch, maar bewegelijk, dat heeft Ouweneel inmiddels aangetoond.”

Over de ETF
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De faculteit heeft op dit moment 54 studenten uit 19 verschillende landen in haar doctoraatsprogramma.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer