Privacy Statement

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de wettelijke eisen.

Werkingssfeer van dit privacy statement
Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via uw bezoeken aan de website www.etf.edu. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt de ETF Leuven met uw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. De universiteit kan via haar websites persoonlijke gegevens verzamelen voor de volgende doelen:

  • Toezenden van informatie en uitnodigingen rond activiteiten en evenementen.
  • Toezenden van bladen, nieuwsbrieven en/of correspondentie aan personen die dat hebben verzocht.

Klikgedrag en webstatistieken
De ETF Leuven kan gebruik maken van cookies op de website. Ook wordt het verkeer op onze website(s) in kaart gebract. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur verbeterd kan worden. Deze informatie is niet tot u herleidbaar en uw identiteit blijft hiermee afgeschermd. Indien er gebruik gemaakt wordt van embedded content gelden de privacyinstellingen van de desbetreffende aanbieder.

Sites gelinkt aan website van de ETF Leuven
De website www.etf.edu bevat links naar sites die niet door de ETF Leuven worden beheerd. De ETF Leuven is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging gegevens
De ETF Leuven maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Dit privacy statement is bijgewerkt op 5 februari 2015.