Opening academisch jaar 2013-2014

24 september 2013

Opening academisch jaar 2013-2014

LEUVEN – 23 september 2013 – Vandaag opende de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven het academisch jaar 2013-2014. Met een studentenaantal dat voor het eerst boven de 200 uitkomt, zet de stabiele groei ook dit jaar door.

Rector prof. dr. Patrick Nullens sprak in zijn openingswoord over groei als beleidsdoel van de ETF. “De ETF wil groeien in de breedte en de diepte. Beide gaan samen. Vandaag is het de inaugurale rede van prof. dr. Markus Zehnder. Zijn lezing benadrukt de waarde die wij als faculteit hechten aan de Bijbel als de grondslag van al onze theologiebeoefening. Niet alleen Sola Scriptura maar ook Tota Scriptura. We benadrukken de waarde van de canon als geheel. Prof. dr. Zehnder demonstreert de fundamentele waarden van grondige exegese en het lezen van de Schrift als eenheid.”

Prof. dr. Markus Zehnder, hoogleraar Oude Testament aan de ETF, sprak in zijn oratie over de argumenten voor de goddelijke status van de” Zoon des Mensen”, zoals die genoemd wordt in Daniël 7, en de implicaties hiervan op het monotheïstische denken over de Hebreeuwse Bijbel.

Inaugurele rede prof. dr. Markus Zehnder: ‘Is de Hebreeuwse Bijbel monotheïstisch?’

Prof. dr. Markus Zehnder hield de openingslezing voor dit academisch jaar die tegelijk zijn inaugurele rede was als hoogleraar. Hij pleitte in zijn oratie dat de ‘Zoon des Mensen’ in Daniël 7 – al in de Hebreeuwse Bijbel – beschreven wordt als een figuur die behoort tot het goddelijke rijk. Deze bewering is niet nieuw, maar het betoog waarmee hij deze visie onderbouwt misschien wel.

Volgens Zehnder kunnen er minstens negen elementen in de beschrijving van de ‘Zoon des Mensen’ in Daniël 7 gevonden worden die verwijzen naar zijn goddelijke status. Zo noemde hij onder meer de verschijning met ‘de wolken des hemels’ (vers 13) die in de Hebreeuwse Bijbel alleen gebruikt wordt voor een goddelijk wezen; het werkwoord dat in de tekst gebruikt wordt voor aanbidding (vers 14) dat in Bijbels Aramees altijd verwijst naar aanbidding gericht op een god; en de meerdere tronen in het hemelse rijk (vers 9), waarvan er een bestemd is voor de ‘Oude van Dagen’ en het is logischerwijze aan te nemen dat de andere troon voor de ‘Zoon des Mensen’ is.

Zehnder concludeerde zijn betoog: “Indien het waar is dat de ‘Zoon des Mensen’ reeds in Daniël 7 begrepen moet worden als een goddelijke figuur, dan worden we gedwongen hieruit af te leiden dat het gebruik van de ‘Zoon des Mensen’ in het Nieuwe Testament wijst naar een opvatting van Jezus als meer dan een voorbeeldig ideaal menselijk wezen, namelijk een goddelijk figuur, en dat deze opvatting voortkomt uit een Joods milieu en niet het product is van een heidense, hellenistische invloed.”

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer