Systematische Theologie

Systematische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Ronald T. Michener

Onderzoek in Systematische Theologie

Het onderzoek in het departement Systematische Theologie heeft drie thematische onderzoekslijnen.

De eerste onderzoekslijn richt zich op Postmodern Theology and Theological-Hermeneutical Philosophy. Er wordt onderzoek gedaan naar de theologische aard van de interpretatie en de voortgaande interpretatieve aard van de theologische discussie door kritisch omgaan met en toepassen van hedendaagse en postmoderne filosofieën die het theologische landschap van vandaag vormen. De invloed van belangrijke continentale denkers zoals Heidegger, Ricoeur, Frei, Lindbeck, Foucault, Marion en Derrida wordt bestudeerd.

De tweede onderzoekslijn, Moral Theology and Postmodern Ethical Discourse, houdt zich bezig met de rol van evangelische beweging in de hedendaagse maatschappij, met name op het gebied van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat heeft diverse verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. Met het oog op de morele argumentatie worden nieuwe perspectieven onderzocht die zorgen voor een sterke stimulans richting christelijke waarden en normen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheid van een evangelische “publieke theologie”. De onderliggende vraag is welke specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, democratische samenleving.

De derde onderzoekslijn, Ecclesiological Studies and Ecumenism, onderzoekt de identiteit van de evangelische traditie binnen zowel denominationele als niet-denominationele, vrije kerkelijke groeperingen, in Europa en wereldwijd. Zij erkent de diversiteit van deze traditie zoals deze gevonden wordt binnen zowel de institutionele, ecclesiologische kerkvormen als de voortdurend groeiende organische, congregationele modellen. Bijzondere aandacht gaat naar de oecumenische betrokkenheid van evangelischen en pinksterchristenen en hun dialoog met de rooms-katholieke, orthodoxe, lutherse en gereformeerde tradities.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Ronald T. Michener postmodernisme en theologie
Prof. dr. Nico den Bok klassieke theologie, godsleer, Augustinus
Prof. dr. Jan Hoek gereformeerde theologie, pneumatologie
Prof. dr. Patrick Nullens ethiek
Dr. Steven van den Heuvel  theologische antropologie, milieu-ethiek

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. David Courey
Dr. Emilio Di Somma
Dr. Raymond Hausoul
Dr. Sang Hoon Lee
Dr. Peirong Lin

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Fadi Abou Dib The Sophiology of Vladimir Solovyov
Jason Glenn An Analysis of Shame and Guilt through the Writings of Nussbaum and Bonhoeffer
Leslie Herrmann Theological Aesthetics and Environmental Ethics
Godwins Lwinga
Matthias Meister
Benjamin Spring Paul Ramsey’s Covenantal Ethics in Leadership: Power, Social Identity, and the Bond between Leaders and Followers
Daniel Vassen Critical Realism and the Knowledge of God: A Critical Appropriation of Roy Bhaskar’s Epistemology for Theological Method

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Aza Goudriaan deeltijds gasthoogleraar aan de ETF Leuven

Aza Goudriaan deeltijds...

Historisch Theoloog versterkt Institute of Post-Reformation Studies (IPRS)

Lees meer

ETF Colloquium: “Bruggen bouwen, ontmoeting bevorderen”

ETF Colloquium: “Bruggen bouwen,...

Historisch theoloog Antonie Vos geeft afscheidscollege

Lees meer