Systematische Theologie

Systematische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Ronald T. Michener

Onderzoek in Systematische Theologie

Het onderzoek in het departement Systematische Theologie heeft drie thematische onderzoekslijnen.

De eerste onderzoekslijn richt zich op Postmodern Theology and Theological-Hermeneutical Philosophy. Er wordt onderzoek gedaan naar de theologische aard van de interpretatie en de voortgaande interpretatieve aard van de theologische discussie door kritisch omgaan met en toepassen van hedendaagse en postmoderne filosofieën die het theologische landschap van vandaag vormen. De invloed van belangrijke continentale denkers zoals Heidegger, Ricoeur, Frei, Lindbeck, Foucault, Marion en Derrida wordt bestudeerd.

De tweede onderzoekslijn, Moral Theology and Postmodern Ethical Discourse, houdt zich bezig met de rol van evangelische beweging in de hedendaagse maatschappij, met name op het gebied van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat heeft diverse verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. Met het oog op de morele argumentatie worden nieuwe perspectieven onderzocht die zorgen voor een sterke stimulans richting christelijke waarden en normen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheid van een evangelische “publieke theologie”. De onderliggende vraag is welke specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, democratische samenleving.

De derde onderzoekslijn, Ecclesiological Studies and Ecumenism, onderzoekt de identiteit van de evangelische traditie binnen zowel denominationele als niet-denominationele, vrije kerkelijke groeperingen, in Europa en wereldwijd. Zij erkent de diversiteit van deze traditie zoals deze gevonden wordt binnen zowel de institutionele, ecclesiologische kerkvormen als de voortdurend groeiende organische, congregationele modellen. Bijzondere aandacht gaat naar de oecumenische betrokkenheid van evangelischen en pinksterchristenen en hun dialoog met de rooms-katholieke, orthodoxe, lutherse en gereformeerde tradities.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Ronald T. Michener postmodernisme en theologie
Dr. Jelle Creemers oecumenische theologie, ecclesiologie
Prof. dr. Nico den Bok klassieke theologie, godsleer, Augustinus
Prof. dr. Jan Hoek gereformeerde theologie, pneumatologie
Prof. dr. Patrick Nullens ethiek

Post-doctorale onderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Dr. David Courey  pentecostalisme, ecclesiologie
Dr. Steven van den Heuvel  theologische antropologie, milieu-ethiek

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Peter Heinckiens

Externe lesgevers

Luk Sanders MA (werkt aan een promotie)

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Jason Glenn Ethics, Technology, Church
James Hansen Theology, Postmodern Hermeneutics and Film
Raymond Hausoul Trialoog inzake eschatologie: Een interdiciplinair geprek tussen Jürgen Moltmann, Karl Rahner en Gregory Beale over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Leslie Hermann Theological Aesthetics and Environmental Ethics
Endi Kovács Towards a Hermeneutics of Sociality: The Relevance of Dietrich Bonhoeffer’s Theology of Sociality and the Contemporary Quest for Community-Based Hermeneutics
Peirong Lin The Identities of Christian NGOs in Different Contexts
Roman Soloviy Overcoming Onto-Theology in the Works of Merold Westphal and John D. Caputo: A Comparative Study
Benjamin Spring Paul Ramsey’s Covenantal Ethics in Leadership: Power, Social Identity, and the Bond between Leaders and Followers
Daniel Vassen Critical Realism and the Knowledge of God: A Critical Appropriation of Roy Bhaskar’s Epistemology for Theological Method

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Symboliek oude Syrische dooprite inspireert

Symboliek oude Syrische dooprite...

Gezamenlijk doctoraatsproject ETF Leuven - VU Amsterdam De dissertatie van Nathan Witkamp is een gezamenlijk doctoraatsproject van de ETF Leuven en...

Lees meer

Simon van der Lugt: “Interreligieuze dialoog moet breder”

Simon van der Lugt: “Interreligieuze...

Proefschrift over missionair project van gereformeerde christenen en Surinaam- Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied

Lees meer