Systematische Theologie

Systematische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Ronald T. Michener

Onderzoek in Systematische Theologie

Het onderzoek in het departement Systematische Theologie heeft drie thematische onderzoekslijnen.

De eerste onderzoekslijn richt zich op Postmodern Theology and Theological-Hermeneutical Philosophy. Er wordt onderzoek gedaan naar de theologische aard van de interpretatie en de voortgaande interpretatieve aard van de theologische discussie door kritisch omgaan met en toepassen van hedendaagse en postmoderne filosofieën die het theologische landschap van vandaag vormen. De invloed van belangrijke continentale denkers zoals Heidegger, Ricoeur, Frei, Lindbeck, Foucault, Marion en Derrida wordt bestudeerd.

De tweede onderzoekslijn, Moral Theology and Postmodern Ethical Discourse, houdt zich bezig met de rol van evangelische beweging in de hedendaagse maatschappij, met name op het gebied van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat heeft diverse verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. Met het oog op de morele argumentatie worden nieuwe perspectieven onderzocht die zorgen voor een sterke stimulans richting christelijke waarden en normen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheid van een evangelische “publieke theologie”. De onderliggende vraag is welke specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, democratische samenleving.

De derde onderzoekslijn, Ecclesiological Studies and Ecumenism, onderzoekt de identiteit van de evangelische traditie binnen zowel denominationele als niet-denominationele, vrije kerkelijke groeperingen, in Europa en wereldwijd. Zij erkent de diversiteit van deze traditie zoals deze gevonden wordt binnen zowel de institutionele, ecclesiologische kerkvormen als de voortdurend groeiende organische, congregationele modellen. Bijzondere aandacht gaat naar de oecumenische betrokkenheid van evangelischen en pinksterchristenen en hun dialoog met de rooms-katholieke, orthodoxe, lutherse en gereformeerde tradities.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Ronald T. Michener postmodernisme en theologie
Prof. dr. Nico den Bok klassieke theologie, godsleer, Augustinus
Prof. dr. Michael S. Northcott ethiek
Prof. dr. Patrick Nullens ethiek
Dr. Steven van den Heuvel  theologische antropologie, milieu-ethiek

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. David Courey
Dr. Emilio Di Somma
Dr. Raymond Hausoul
Dr. Sang Hoon Lee
Dr. Peirong Lin
Dr. Arttu Mäkipää
Cees Tulp, M.A.

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Fadi Abou Dib The Sophiology of Vladimir Solovyov
Jason Glenn An Analysis of Shame and Guilt through the Writings of Nussbaum and Bonhoeffer
Leslie Herrmann Seeking a Beautiful Ethic: ‘Fittingness’ as an Aesthetic Contribution to Environmental Ethics
Godwins Lwinga Addressing Corruption: Bonhoeffer’s Ethics of Responsibility as Resource for a New Values-Based Anti-Corruption Approach in Malawi (1994 to date)
Matthias Meister Being Free in the Public Sphere: Bonhoeffer’s Concept of Freedom as an Answer to the Totalizing Effects of Digitalization
Eduard Sablon Leiva Fr. Sergius Bulgakov’s and Vladimir N. Lossky’s Theological Methods: A Comparative Analysis
Gerard van Velzen
Daniel Vassen Critical Realism and the Knowledge of God: A Critical Appropriation of Roy Bhaskar’s Epistemology for Theological Method

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM...

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven....

Lees meer

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->