Systematische Theologie

Systematische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Ronald T. Michener

Onderzoek in Systematische Theologie

Het onderzoek in het departement Systematische Theologie heeft drie thematische onderzoekslijnen.

De eerste onderzoekslijn richt zich op Postmodern Theology and Theological-Hermeneutical Philosophy. Er wordt onderzoek gedaan naar de theologische aard van de interpretatie en de voortgaande interpretatieve aard van de theologische discussie door kritisch omgaan met en toepassen van hedendaagse en postmoderne filosofieën die het theologische landschap van vandaag vormen. De invloed van belangrijke continentale denkers zoals Heidegger, Ricoeur, Frei, Lindbeck, Foucault, Marion en Derrida wordt bestudeerd.

De tweede onderzoekslijn, Moral Theology and Postmodern Ethical Discourse, houdt zich bezig met de rol van evangelische beweging in de hedendaagse maatschappij, met name op het gebied van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat heeft diverse verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. Met het oog op de morele argumentatie worden nieuwe perspectieven onderzocht die zorgen voor een sterke stimulans richting christelijke waarden en normen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak en mogelijkheid van een evangelische “publieke theologie”. De onderliggende vraag is welke specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, democratische samenleving.

De derde onderzoekslijn, Ecclesiological Studies and Ecumenism, onderzoekt de identiteit van de evangelische traditie binnen zowel denominationele als niet-denominationele, vrije kerkelijke groeperingen, in Europa en wereldwijd. Zij erkent de diversiteit van deze traditie zoals deze gevonden wordt binnen zowel de institutionele, ecclesiologische kerkvormen als de voortdurend groeiende organische, congregationele modellen. Bijzondere aandacht gaat naar de oecumenische betrokkenheid van evangelischen en pinksterchristenen en hun dialoog met de rooms-katholieke, orthodoxe, lutherse en gereformeerde tradities.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Ronald T. Michener Postmodernisme en theologie
Prof. dr. Nico den Bok Klassieke theologie, godsleer, Augustinus
Prof. dr. Patrick Nullens Ethiek
Dr. Steven van den Heuvel  Theologische antropologie, milieu-ethiek

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. David Courey Pinkstertheologie, Luthers theologie van het kruis
Dr. Emilio Di Somma Politieke theologie, ethiek, theologische anthropologie
Dr. Raymond Hausoul Protologie, eschatologie, hermeneutiek
Dr. Sang Hoon Lee Eeuwigheid, tijd en eschatologie in moderne theologieën
Dr. Peirong Lin Christelijke missie-drift, christenen en non-profit organisaties
Dr. Arttu Mäkipää Politieke theologie/ethiek, economie en theologie
Prof. dr. Michael S. Northcott Ethiek
Cees Tulp, M.A. Continentale filosofie en theologie

Externe lesgevers

Dr. Rob Nijhoff

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Fadi Abou Dib The Sophiology of Vladimir Solovyov
Carina Dimitrova TBD
Laura Fabrycky Acedia’s Effect in Civiv and Political Life
Jason Glen An Analysis of Shame and Guilt through the Writings of Nussbaum and Bonhoeffer
Daniel Keil Relativist Epistemology and Its Critique of Objective Knowledge Claims
Stephan Meijers Robust Realism: A Reconstruction of Machiavelli’s Civil Servant Ethics for Education in Moral Resilience
Matthias Meister Being Free in the Public Sphere: Bonhoeffer’s Concept of Freedom as an Answer to the Totalizing Effects of Digitalization
Eduard Sablon Leiva Fr. Sergius Bulgakov’s and Vladimir N. Lossky’s Theological Methods: A Comparative Analysis
Cees Tulp Implications of French Phenomenology for a Theological Anthropology
Gerard van Velzen Christian Ethics and Hate
Daniel Vassen Critical Realism and the Knowledge of God: A Critical Appropriation of Roy Bhaskar’s Epistemology for Theological Method

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer