Religiewetenschappen en Missiologie

Religiewetenschappen en Missiologie

Vakgroepvoorzitter: Prof. dr. Jelle Creemers

Onderzoek in Religiewetenschappen en Missiologie

De vakgroep Religiewetenschappen en Missiologie bouwt aan de ene kant op de andere vakgroepen aan de ETF Leuven, maar ze dient die ook en daagt ze uit met haar typerende blik naar buiten. Zowel in onderwijs als onderzoek ziet ze het als haar centrale taak om aandacht te geven aan de veelheid van perspectieven en stemmen ‘daarbuiten’. Vanuit een bewuste aandacht voor de complexe ontwikkelingen in hedendaagse samenlevingen tracht het onderzoek van deze vakgroep religieus gemotiveerd engagement binnen diverse maatschappelijke lagen en culturele segmenten te begrijpen, te bekritiseren én constructief bij te staan. In de combinatie van de twee onderzoeksvelden van religiewetenschappen en missiologie focust het department zowel op een onderzoek naar de plaats van (Evangelisch) Christendom in de hedendaagse Westerse maatschappij (en daarbuiten) alsook op de bevordering van een vruchtbare interactie tussen haar actoren en een variatie aan actoren die andere culturele of religieuze realiteiten belichamen.

Het onderzoek betreft, aan de ene kant, het blootleggen van patronen van correlatie, accommodatie, terugtrekking en/of symbiose, die interacties van religieuze gemeenschappen met de maatschappij kunnen karakteriseren, alsook het onderzoek naar onderliggende waarden en principes. Aan de andere kant betreft het een kritisch engagement met de taak van de kerk om haar boodschap door te geven en om anderen op een vredevolle manier uit te nodigen haar aanspraken te overwegen.

Het geografisch centrum van het onderzoek ligt in Europa, maar ook onderzoeken in Afrika, Azië en Latijns Amerika verbreden het inzicht van christelijke presentie in de multireligieuze samenleving. Binnen de Europese context is er met name aandacht voor hedendaagse kerkplantingsprojecten, de vergelijking van religieuze waarden in Christendom en Islam, nieuwe vormen van christelijk getuigenis en missiologische theorievorming zoals ‘Missional Theology’. Identiteitsdeconstructie en reconstructie van verschillende West-Europese migrantenkerken wordt geanalyseerd en gespiegeld aan traditionele protestants-evangelische kerken.

Vanuit beide onderzoeksperspectieven worden ook thema’s behandeld met een mondiale betekenis, zoals godsdienstvrijheid, religie-staat verhoudingen en geloofsvervolging. Deze onderzoeksfoci worden samengebracht in het Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB).

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jelle Creemers Evangelicalisme, relatie kerk en overheid, Vlaanderen/België
Prof. dr. Christine Schirrmacher Islam in Europa en M.O., Islam en mensenrechten, sharia

Bijzonder academisch personeel

Dr. Bosco Bangura Pinksterzending, Afrikaanse migratie, interculturele theologie
Prof. dr. Pieter Boersema Religie en culturele waardensystemen, Christenmigranten
Dr. Georgia Du Plessis Religie/kerk en staat relaties, Recht en Religie, Godsdienstvrijheid
Dr. Tatiana Kopaleishvili Kerk/staat relaties, (post-)sovjet, geschiedenis, Georgië
Dr. Jeremy Lim
Dr. Peirong Lin Identity Formation of Christian Organizations, Mission Drift, Theology of Work
Prof. dr. Christof Sauer Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging
Prof. dr. Evert W. van de Poll Missiologie, zendingsgeschiedenis, christendom en missie in Europa, Messiaanse Joden

Externe lesgevers

Dr. John Choi
Dr. Deborah de Koning Aziatische religies
Prof. dr. Bernhard Reitsma

Junioronderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Josfin Raj Stephen Balaraj Charism in the Life and Mission of the Church: A Historiclal and Theological Appraisal of the Sixth Phase of the International Roman Catholic-Classical Pentecostal Dialogue (Joint PhD project with Universität Bonn)
James Bultema The History of the Turkish Protestant Church in Context
Robert Coleman Christology and Economic Development
Joel Hartmann Models of Ecclesiological Structures for Convert Communities
Tabitha Moyo The Role of Women in Shaping and Transforming Masculinities in Chewa (Zambia) Christian Community
Kwame Oppong-Konadu Beyond Neo-Colonial Dominance in Christian Mission: A Study of the Methodist Church of Ghana’s “Reverse Mission” Engagements in Europe
Kristina Patring Integral Mission and FBO-State Donor Cooperation

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB)

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer