Praktische Theologie

Praktische Theologie

Vakgroepvoorzitter: Prof. dr. Jack Barentsen

Onderzoek in Praktische Theologie

Nu het christendom steeds minder het maatschappelijke waardenpatroon bepaalt, is de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen. Deze postmoderne en pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeenschappen voor de uitdaging zich te handhaven en tegelijkertijd te innoveren.

De vakgroep Praktische Theologie benadert de christelijke geloofspraktijk op diverse manieren om deze context en uitdaging te doorgronden en op nieuwe wegen te wijzen. Daarbij worden respect voor de christelijke traditie en de nood aan vernieuwing steeds in balans gehouden.

Het praktisch-theologische onderzoek is onderverdeeld in drie onderzoekslijnen.

  • De eerste onderzoekslijn met als focus Gemeenteopbouw en Leiderschap richt zich op veranderingen in de organisatiecultuur van geloofsgemeenschappen en de daarmee samenhangende uitdagingen en veranderingen voor kerkleiders.
  • De tweede onderzoekslijn Rituele Vorming door Prediking, Liturgie en Kunst onderzoekt het huidige zelfverstaan van gelovigen door middel van rituelen in de breedste zin van het woord.
  • De derde onderzoekslijn Nieuwe Wegen in Christelijke Educatie: De Rol van Spiritualiteit richt zich op de rol van christelijke identiteit in de context van christelijk hoger onderwijs.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Jack Barentsen Ambt & leiderschap, praktische ecclesiologie, gemeentepedagogiek
Dr. Jos Douma Spiritualiteit, homiletiek
Dr. René Erwich Geestelijk leiderschap, homiletiek, gemeenteopbouw, pastoraat
Prof. dr. Helge Stadelmann Homiletiek, liturgiek

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Rinke van Hell Film, populaire cultuur en theologie

Externe lesgevers

Dr. Jocelyn Bryan
Dr. Constance M. Cherry
Prof. dr. Mark Lamport
Benjamin Spring (werkt aan een promotie)
Ds. Jean-Claude Thienpont
Drs. Ron van der Spoel
Drs. Willem C. van der Horst

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Lysander Mayr Kommunikation des Evangeliums
Benjamin Spring Paul Ramsey’s Covenantal Ethics in Leadership: Power, Social Identity, and the Bond between Leaders and Followers

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

ETF colloquium: “Bruggen bouwen,...

ETF Leuven viert haar aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens

Lees meer

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Het versterken van de identiteit van...

Dissertatie van Peirong Lin over ‘mission drift’ bij World Vision

Lees meer