Praktische Theologie

Praktische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jack Barentsen

Onderzoek in Praktische Theologie

Nu het christendom steeds minder het maatschappelijke waardenpatroon bepaalt, is de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen. Deze postmoderne en pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeenschappen voor de uitdaging zich te handhaven en tegelijkertijd te innoveren.

De vakgroep Praktische Theologie benadert de christelijke geloofspraktijk op diverse manieren om deze context en uitdaging te doorgronden en op nieuwe wegen te wijzen. Daarbij worden respect voor de christelijke traditie en de nood aan vernieuwing steeds in balans gehouden.

Het praktisch-theologische onderzoek is onderverdeeld in drie onderzoekslijnen.

  • De eerste onderzoekslijn met als focus Gemeenteopbouw en Leiderschap richt zich op veranderingen in de organisatiecultuur van geloofsgemeenschappen en de daarmee samenhangende uitdagingen en veranderingen voor kerkleiders.
  • De tweede onderzoekslijn Rituele Vorming door Prediking, Liturgie en Kunst onderzoekt het huidige zelfverstaan van gelovigen door middel van rituelen in de breedste zin van het woord.
  • De derde onderzoekslijn Nieuwe Wegen in Christelijke Educatie: De Rol van Spiritualiteit richt zich op de rol van christelijke identiteit in de context van christelijk hoger onderwijs.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Jack Barentsen Ambt & leiderschap, praktische ecclesiologie, gemeentepedagogiek
Prof. dr. Jos de Kock Kinderen & jongeren – godsdienstpedagogiek – educatie & catechetiek – onderzoeksmethodologie

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Jos Douma Spiritualiteit, homiletiek
Dr. René Erwich Geestelijk leiderschap, homiletiek, gemeenteopbouw, pastoraat

Externe lesgevers

Drs. Oeds Blok
Dr. Jocelyn Bryan
Dr. Reijer de Vries
Prof. Dr. Mark Lamport
Dr. Kees van Ekris
Dr. Léon van Ommen
Dr. Marco Wittenberg

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Judith Hildebrandt
Benjamin Spring Paul Ramsey’s Covenantal Ethics in Leadership: Power, Social Identity, and the Bond between Leaders and Followers

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Initiative for the Study of Religious Education and Youth Ministry (ISREYM)

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM...

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven....

Lees meer

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer<-- End of Tawk.to Script -->