Praktische Theologie

Praktische Theologie

Vakgroepvoorzitter: Prof. dr. Jos de Kock

Onderzoek in Praktische Theologie

Nu het christendom steeds minder het maatschappelijke waardenpatroon bepaalt, is de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen. Deze postmoderne en pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeenschappen voor de uitdaging zich te handhaven en tegelijkertijd te innoveren.

De vakgroep Praktische Theologie benadert de christelijke geloofspraktijk op diverse manieren om deze context en uitdaging te doorgronden en op nieuwe wegen te wijzen. Daarbij worden respect voor de christelijke traditie en de nood aan vernieuwing steeds in balans gehouden.

Drie onderzoekslijnen

Het praktisch-theologische onderzoek is onderverdeeld in drie onderzoekslijnen.

  • De eerste onderzoekslijn met als focus Gemeenteopbouw en Leiderschap richt zich op veranderingen in de organisatiecultuur van geloofsgemeenschappen en de daarmee samenhangende uitdagingen en veranderingen voor kerkleiders.
  • De tweede onderzoekslijn Rituele Vorming door Prediking, Liturgie en Kunst onderzoekt het huidige zelfverstaan van gelovigen door middel van rituelen in de breedste zin van het woord.
  • De derde onderzoekslijn Nieuwe Wegen in Christelijke Educatie: De Rol van Spiritualiteit richt zich op de rol van christelijke identiteit in de context van christelijk hoger onderwijs.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Jos de Kock Kinderen & jongeren – godsdienstpedagogiek – educatie & catechetiek – onderzoeksmethodologie
Prof. dr. Jack Barentsen Ambt & leiderschap, praktische ecclesiologie, gemeentepedagogiek

Externe lesgevers

Drs. Oeds Blok
Egbert Brink, ThD
Dr. Jocelyn Bryan
Dr. Anne-Marije de Bruin
Dr. Hans Riphagen
Prof. dr. Stefan Schweyer
Dr. Kees van Ekris

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Eliezer Victor Pereira Ramos Transformational Leadership and Preaching
Ephraim Zakhary Early Career Development of Ecclesial Leaders

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE)

Initiative for the Study of Religious Education and Youth Ministry (ISREYM)

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer