Oude Testament

Oude Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Mart-Jan Paul (a.i.)

Onderzoek in Oude Testament

De vakgroep Oude Testament houdt zich bezig met onderzoek naar de Hebreeuwse Bijbel en de omgevende culturen. De bijbelteksten worden in hun oorspronkelijke Nabije Oosterse context bestudeerd, waarbij een breed scala aan historische, literaire en taalkundige methodes toegepast wordt. Vraagstukken die gerelateerd zijn aan het gebruik van de oudtestamentische teksten in de context van de Bijbel als geheel en met betrekking tot de huidige tijd maken integraal deel uit van de activiteiten van de vakgroep. Het uitgangspunt van elk onderzoek is de canonieke vorm van de teksten, maar ook vragen over de voorgeschiedenis ervan worden behandeld.

Waar van toepassing wordt er gebruikgemaakt van zienswijzen uit andere wetenschappelijke gebieden zoals de sociologie en de vergelijkende godsdienstwetenschappen. Ook wordt er aandacht gegeven aan meer recente benaderingen: de liberale, psychologische of feministische interpretaties. Naast studie van de Hebreeuwse Bijbel wordt er onderzoek gedaan naar teksten en culturen uit het oude Nabije Oosten. Een andere focus van de vakgroep de vakgroep zijn de vroege vertalingen en interpretaties van de Hebreeuwse Bijbel zoals beschreven in de Septuagint en de Targumim, alsook de interpretaties uit rabbijnse en vroegchristelijke bronnen.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Mart-Jan Paul Pentateuch, archeologie, hermeneutiek
Prof. dr. Herbert H. Klement OT theologie, Feniciërs, God als Koning
Prof. dr. Hendrik Koorevaar  
Prof. dr. Geert W. Lorein Ezra en Nehemia, vroegste interpretaties van het Oude Testament (Kron., apocrief, Qumran, Targum), algemene inleiding
Dr. Creighton Marlowe OT wijsheid, OT poëzie, OT exegese
Dr. Koert van Bekkum
Prof. dr. Markus Zehnder OT ethiek, OT wet, OT en migratie

Post-doctorale onderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Prof. dr. Heiko Wenzel Profetie, intertekstualiteit

Externe lesgevers

Dr. Benjamin Kilchör
Dr. Siegbert Riecker
David van Acker MA (werkt aan promotie)

 Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Michael de Luca The New Covenant in Jeremiah 31:31: the Messianic Jewish Perspective
Randall Ford Jeremiah 31:31-34 The New Covenant
Jürgen Schulz A Critical and Comparative Examination and Reevaluation of the Old Testament Usage of the Concepts Shame, Honor and Guilt in comparison with Babylonian Texts,  with an Emphasis on Ezekiel and the 6th century B.C.E.
Bram van den Heuvel Original Monotheism
Vladimir Yakim Resurrection in the Book of Daniel

 

Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

Biculturele identiteit helpt omgaan...

Ji-Ung Lim promoveert op intergenerationele relaties in Koreaanse kerken in Duitsland

Lees meer

Impressie Homo Amans symposium

Impressie Homo Amans symposium

Veel huidige economische modellen veronderstellen namelijk nog steeds dat mensen ten diepste rationeel, egoïstisch en amoreel zijn, een gedachte die we...

Lees meer