Oude Testament

Oude Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Koert van Bekkum

Onderzoek in Oude Testament

De vakgroep Oude Testament houdt zich bezig met onderzoek naar de Hebreeuwse Bijbel en de omgevende culturen. De bijbelteksten worden in hun oorspronkelijke Nabije Oosterse context bestudeerd, waarbij een breed scala aan historische, literaire en taalkundige methodes toegepast wordt. Vraagstukken die gerelateerd zijn aan het gebruik van de oudtestamentische teksten in de context van de Bijbel als geheel en met betrekking tot de huidige tijd maken integraal deel uit van de activiteiten van de vakgroep. Het uitgangspunt van elk onderzoek is de canonieke vorm van de teksten, maar ook vragen over de voorgeschiedenis ervan worden behandeld.

Waar van toepassing wordt er gebruikgemaakt van zienswijzen uit andere wetenschappelijke gebieden zoals de sociologie en de vergelijkende godsdienstwetenschappen. Ook wordt er aandacht gegeven aan meer recente benaderingen: de liberale, psychologische of feministische interpretaties. Naast studie van de Hebreeuwse Bijbel wordt er onderzoek gedaan naar teksten en culturen uit het oude Nabije Oosten. Een andere focus van de vakgroep zijn de vroege vertalingen en interpretaties van de Hebreeuwse Bijbel zoals beschreven in de Septuagint en de Targumim, alsook de interpretaties uit rabbijnse en vroegchristelijke bronnen.

Zelfstandig academisch personeel

Prof dr. Koert van Bekkum Literaire, historische en theologische aspecten van Genesis-2 Koningen; archeologie van de zuidelijke Levant; geschiedenis van de exegese
Prof. dr. Geert W. Lorein Ezra en Nehemia, vroegste interpretaties van het Oude Testament (Kron., apocrief, Qumran, Targum), algemene inleiding
Dr. Creighton Marlowe Bijbelvertaling; Wijsheidsliteratuur; Hebreeuwse poëzie
Prof. dr. Mart-Jan Paul Pentateuch, archeologie van de zuidelijke Levant, hermeneutiek
Prof. dr. Markus Zehnder Ethiek van het Oude Testament; Bijbelse wetgeving in oud-oosterse context; immigratie in het Oude Testament; interreligieuze dialoog in het Oude Testament

Post-doctorale onderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Prof. dr. Heiko Wenzel Profetie, intertekstualiteit

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Siegbert Riecker Missie in het Oude Testament
Dr. Hans van den Herik

Externe lesgevers

Dr. Benjamin Kilchör Pentateuch; oudtestamentische wetscollecties; pentateuchkritiek; Ezechiël
David van Acker MA (werkt aan promotie)
Wouter Wakker

 Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Randall Ford “The New Covenant” in Jeremiah 31 in Jewish Literature from the First Century ceuntil the Time of Don Isaac Abravanel
Jürgen Schulz Shame [בושׁ and cognates] in the Hebrew Bible and Akkadian Texts, With Main Focus on the 10th to 6th Centuries bce: A Linguistic Study and Its Implications
Bram van den Heuvel Memories of a Flood: The Search for Patterns in the Worldwide Attestation of Flood Stories
Vladimir Yakim Resurrection in the Book of Daniel

 

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer