Oude Testament

Oude Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Koert van Bekkum

Onderzoek in Oude Testament

De vakgroep Oude Testament aan de ETF Leuven houdt zich bezig met onderzoek naar de oudtestamentische boeken in de oorspronkelijke taal tegen de achtergrond van de culturen en religies van het oude Nabije Oosten. Daarvoor wordt een breed scala aan historische, literaire en taalkundige methoden ingezet. De teksten worden bevraagd op hun zeggingskracht. De dynamiek waarmee Bijbelpassages niet alleen gebruik maken van hun eigen sociale en culturele achtergrond, maar daar ook kritisch en transformerend op inspreken, neemt hierbij een belangrijke plaats in. Juist zo licht immers op hoe de teksten niet alleen betrekking hebben op het spreken over God in de Bijbel als geheel, maar ook van betekenis zijn voor tal van hedendaagse vraagstukken. De huidige vorm van de tekst en van de oudtestamentische canon vormt daarbij het uitgangspunt van onderzoek. Van daaruit komen ook historische vragen aan de orde. Ook wordt vruchtbaar gebruikgemaakt van nieuwe invalshoeken in de Bijbeluitleg, zoals literaire en feministische interpretaties. Naast studie van de Bijbelteksten zelf wordt er onderzoek gedaan naar de receptie van de teksten in vroege vertalingen en interpretaties zoals de Septuaginta en de Targoemim, en in de vroege kerk en de protestants-evangelische traditie.

Zelfstandig academisch personeel

Prof dr. Koert van Bekkum Literaire, historische en theologische aspecten van Genesis-2 Koningen; archeologie van de zuidelijke Levant; geschiedenis van de exegese
Prof. dr. Geert W. Lorein Ezra en Nehemia, vroegste interpretaties van het Oude Testament (Kron., apocrief, Qumran, Targum), algemene inleiding
Prof. dr. Markus Zehnder Ethiek van het OT; Bijbelse wetgeving in oud-oosterse context; immigratie in het OT; geweld in het OT en de oud-oosterse context; messiaanse verwachtingen

Post-doctorale onderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Prof. dr. Heiko Wenzel Profetie, intertekstualiteit

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Hans van den Herik Profetie; Ezechiël; priesterlijke geschriften
Dr. Creighton Marlowe Bijbelvertaling; Wijsheidsliteratuur; Joodse exegese; Hebreeuwse poëzie
Prof. dr. Mart-Jan Paul Pentateuch, archeologie van de zuidelijke Levant, hermeneutiek
Dr. Josiah Peeler Hebreeuws, Jeremia
Dr. Siegbert Riecker Missiologie in het OT; OT en apologetiek; het boek Jozua; theologie van het OT; geschiedenis van OT onderzoek
Dr. Mario Tafferner Vroege Profeten; West-Semitische inscripties

Externe lesgevers

Dr. Benjamin Kilchör Pentateuch; oudtestamentische wetscollecties; Pentateuchkritiek; Ezechiël
Wouter Wakker, MPhil Hebreeuws; valentiegrammatica

 Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Mart Jan Luteijn Christ, Context & Crime: a Theological-Hermeneutical Approach to the Exegesis regarding the Cities of Refuge in the Hexateuch
Ashraf Melika Epistemology of Suffering in Ancient Israelite, Egyptian, and Mesopotamian Wisdom Literature
Héctor Molano Social Justice in the Eight Century BCE Prophets and Their Significance in the Present Context of South America
Joshua Sherrill Scribal Culture, Old Testament Textual Criticism and the Doctrine of Holy Scripture
Bram van den Heuvel Memories of a Flood: The Search for Patterns in the Worldwide Attestation of Flood Stories
Sjoerd van der Wielen Structure and Meaning in the Book of Numbers: Discerning its Literary Composition within the Context of Genesis to Joshua
Vladimir Yakim Resurrection in the Book of Daniel

 

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer