Nieuwe Testament

Nieuwe Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok

Onderzoek in Nieuwe Testament

Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, handelingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en andere vroegchristelijke literatuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, historiografie, vroegchristelijke hymnen en gebeden en de doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC) en in samenwerking met de vakgroep Historische Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige context.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (Sociale) identiteit, grenzen trekken en transcenderen, genezingen in Johannes
Prof. dr. Armin Baum Grieks-Romeinse achtergrond, geschiedenis
Prof. dr. Gie Vleugels Semitische achtergrond & literatuur
Prof. dr. Martin Webber Liturgie, algemene brieven

Bijzonder academisch personeel

Dr. Jeremy Otten Lukas, Handelingen
Dr. Boris Paschke Mattheüs, vroegchristelijk gebed
Dr. Jermo van Nes Nieuwtestamentisch Grieks, Paulinische literatuur, Kwantitatieve linguïstiek
Dr. H.H. Drake Williams III Korintiërs, Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Externe lesgevers

Dr. Mark Paridaens

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Erwin Agteres Paul’s Metaphor of Inheritance in Light of Its First Century Socio-Historical Context
David Bosworth Examination of in-group/out-group boundary markers in 1 Corinthians 5:1-13: A Social Identity Theoretical Approach
Daniel Gleich Paulinismen in der Apostelgeschichte? Ein Vergleich der Paulusreden in der Apostelgeschichte mit dem Corpus Paulinum
Benoît Lemestrez Caractérisation et valorisation des personnages secondaires dans Marc 2,1-12; 5,25-34; 10,48-52 et la relation entre le concept de la foi marcienne et ses milieux linguistiques
Sascha Neudorf Die Schöpfungsordnung als ethisches Basiskriterium im Neuen Testament
Torben Plitt Die Tendenzen der Jesustraditionen und das Gesetz vom Wachstum der überlieferung unter besonderer Berücksichtigung der Gedächtnispsychologie (und der Oral Poetry-Forschung)
Yevgeny Ustinovich Lexical Interference in the Greek Language of the Gospel of John
Gijsbert van Appeldoorn – joint doctorate TU Kampen The Formation of Identity with the Use of the Pair Light and Darkness in the New Testament and the Dead Sea Scrolls

Onderzoeksinstituten en -groepen

Research Center for Early Christianity (RCEC)

Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

Biculturele identiteit helpt omgaan...

Ji-Ung Lim promoveert op intergenerationele relaties in Koreaanse kerken in Duitsland

Lees meer

Impressie Homo Amans symposium

Impressie Homo Amans symposium

Veel huidige economische modellen veronderstellen namelijk nog steeds dat mensen ten diepste rationeel, egoïstisch en amoreel zijn, een gedachte die we...

Lees meer