Nieuwe Testament

Nieuwe Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok

Onderzoek in Nieuwe Testament

Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, handelingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en andere vroegchristelijke literatuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, historiografie, vroegchristelijke hymnen en gebeden en de doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC) en in samenwerking met de vakgroep Historische Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige context.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (Sociale) identiteit, grenzen trekken en transcenderen, genezingen in Johannes
Prof. dr. Armin Baum Grieks-Romeinse achtergrond, geschiedenis
Prof. dr. Gie Vleugels Semitische achtergrond & literatuur
Prof. dr. Martin Webber Liturgie, algemene brieven

Bijzonder academisch personeel

Dr. Jeremy Otten Lukas, Handelingen
Dr. Boris Paschke Mattheüs, vroegchristelijk gebed
Dr. Jermo van Nes Nieuwtestamentisch Grieks, Paulinische literatuur, Kwantitatieve linguïstiek
Dr. H.H. Drake Williams III Korintiërs, Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Externe lesgevers

Dr. Mark Paridaens

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

David Bosworth Examination of in-group/out-group boundary markers in 1 Corinthians 5:1-13: A Social Identity Theoretical Approach
Benoît Lemestrez Caractérisation et valorisation des personnages secondaires dans Marc 2,1-12; 5,25-34; 10,48-52 et la relation entre le concept de la foi marcienne et ses milieux linguistiques
Sascha Neudorf Die Schöpfungsordnung als ethisches Basiskriterium im Neuen Testament
Torben Plitt Die Tendenzen der Jesustraditionen und das Gesetz vom Wachstum der überlieferung unter besonderer Berücksichtigung der Gedächtnispsychologie (und der Oral Poetry-Forschung)
Gijsbert van Appeldoorn – joint doctorate TU Kampen The Formation of Identity with the Use of the Pair Light and Darkness in the New Testament and the Dead Sea Scrolls

Onderzoeksinstituten en -groepen

Research Center for Early Christianity (RCEC)

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer

Steven van den Heuvel nieuwe directeur van het ILSE

Steven van den Heuvel nieuwe...

Bij het Institute of Leadership and Social Ethics (ILSE), een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), Leuven, vindt een wissel...

Lees meer