Nieuwe Testament

Nieuwe Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok

Onderzoek in Nieuwe Testament

Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, handelingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en andere vroegchristelijke literatuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, historiografie, vroegchristelijke hymnen en gebeden en de doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC) en in samenwerking met de vakgroep Historische Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige context.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (Sociale) identiteit, grenzen trekken en transcenderen, genezingen in Johannes
Prof. dr. Armin Baum Grieks-Romeinse achtergrond, geschiedenis
Dr. Bruce Hansen Sociologische paulinische studies
Prof. dr. Gie Vleugels Semitische achtergrond & literatuur
Prof. dr. Martin Webber Liturgie, algemene brieven
Dr. H.H. Drake Williams III Korintiërs, Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Bijzonder academisch personeel

Dr. Boris Paschke Mattheüs, vroegchristelijk gebed

Externe lesgevers

Dr. Mark Paridaens

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Yakub Tri Handoko The Character of Nicodemus and His Function in the Overall Plot of John’s Gospel: A Reading from James Phelan’s Rhetorical Narratology
Benoît Lemestrez Caractérisation et valorisation des personnages secondaires dans Marc 2,1-12; 5,25-34; 10,48-52 et la relation entre le concept de la foi marcienne et ses milieux linguistiques
Andy Messmer Maranatha: Linguistic, Historical, Theological, and Literary Contextual Issues
Sascha Neudorf Die Schöpfungsordnung als ethisches Basiskriterium im Neuen Testament
Torben Plitt Die Tendenzen der Jesustraditionen und das Gesetz vom Wachstum der überlieferung unter besonderer Berücksichtigung der Gedächtnispsychologie (und der Oral Poetry-Forschung)
Yevgeny Ustinovich Lexical Interference in the Greek Language of the Gospel of John
Jermo van Nes Pauline Language and the Pastoral Epistles: A Study of Linguistic Variation in the Corpus Paulinum
Clemens Wassermann Das vierte Evangelium aus Sicht der semitischen Sprachen: eine sprachwissenschaftliche Studie
Nathan Witkamp Tradition and Innovation: A Critical Comparison of the Baptismal Rites of Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis

Onderzoeksinstituten en -groepen

Research Center for Early Christianity (RCEC)

Symboliek oude Syrische dooprite inspireert

Symboliek oude Syrische dooprite...

Gezamenlijk doctoraatsproject ETF Leuven - VU Amsterdam De dissertatie van Nathan Witkamp is een gezamenlijk doctoraatsproject van de ETF Leuven en...

Lees meer

Simon van der Lugt: “Interreligieuze dialoog moet breder”

Simon van der Lugt: “Interreligieuze...

Proefschrift over missionair project van gereformeerde christenen en Surinaam- Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied

Lees meer