Nieuwe Testament

Nieuwe Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok

Onderzoek in Nieuwe Testament

Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, handelingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en andere vroegchristelijke literatuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, historiografie, vroegchristelijke hymnen en gebeden en de doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC) en in samenwerking met de vakgroep Historische Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige context.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (Sociale) identiteit, grenzen trekken en transcenderen, genezingen in Johannes
Prof. dr. Armin Baum Grieks-Romeinse achtergrond, geschiedenis
Dr. Jermo van Nes Nieuwtestamentisch Grieks, Paulinische literatuur, Kwantitatieve linguïstiek
Prof. dr. Martin Webber Liturgie, algemene brieven

Bijzonder academisch personeel

Dr. Dogara Manomi
Dr. Jeremy Otten Lukas, Handelingen
Dr. Boris Paschke Mattheüs, vroegchristelijk gebed
Dr. H.H. Drake Williams III Korintiërs, Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Externe lesgevers

Dr. Michael Mulder
Dr. Mark Paridaens

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Benoît Lemestrez Caractérisation et valorisation des personnages secondaires dans Marc 2,1-12; 5,25-34; 10,48-52 et la relation entre le concept de la foi marcienne et ses milieux linguistiques
Eric Moerdyk
TBD
Sascha Neudorf Die Schöpfungsordnung als ethisches Basiskriterium im Neuen Testament
Mark Steinfield TBD
Gijsbert van Appeldoorn – joint doctorate TU Kampen The Formation of Identity with the Use of the Pair Light and Darkness in the New Testament and the Dead Sea Scrolls

Onderzoeksinstituten en -groepen

Research Center for Early Christianity (RCEC)

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer