Historische Theologie

Historische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Andreas J. Beck

Onderzoek in Historische Theologie

De vakgroep Historische Theologie vertrekt binnen haar onderzoek vanuit twee recente ontwikkelingen, de groeiende waardering voor de patristiek in de evangelische beweging en de recente herwaardering van de middeleeuwse en protestantse scholastiek. Beide invalshoeken dragen bij tot een beter verstaan van de Reformatie en haar relatie tot de Moderne Tijd.

Aan de vakgroep zijn twee onderzoeksinstituten verbonden, die beiden in 2008 zijn opgericht om lokaal en internationaal onderzoek te stimuleren. Het Research Center for Early Christianity (RCEC) is opgericht in samenwerking met de vakgroep Nieuwe Testament en richt zich met name op onderzoek naar het pre-Chalcedonische christendom (vóór 451 A.D.). Het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) verricht onderzoek naar de Vroegmoderne Tijd met als focus post-Reformatie studies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de middeleeuwse scholastiek van de 13e en 14e eeuw (Bonaventura, Thomas van Aquino, Johannes Duns Scotus) en haar doorwerking in latere theologie. Voor de 16e en 17e eeuw (protestantse orthodoxie en scholastiek) wordt samengewerkt met het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie. Jonathan Edwards’ theologie (18e eeuw) wordt bestudeerd in samenwerking met het Jonathan Edwards Center van Yale University.

De vakgroep heeft ook een traditie van onderzoek naar de geschiedenis van de evangelische beweging en protestantse kerken in Vlaanderen en Nederland in de 19e en 20e eeuw. Hiervoor is een samenwerking met Evadoc uitgewerkt.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Andreas J. Beck Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie
Dr. Dolf te Velde Vroegmoderne theologie
Dr. Maria Verhoeff Patristische Soteriologie, Johannes Chrysostomus

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Michaël Bauwens Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne filosofie
Dr. Hélène Evers Kerkrecht
Prof. dr. Donald M. Fairbairn Griekse patristiek: Christologie en soteriologie; semi-pelagiaanse controverse
Dr. Philip Fisk Jonathan Edwards, gereformeerde scholastiek, vroegmoderne theologie
Prof. dr. Aza Goudriaan Vroegmoderne theologie en wijsbegeerte; receptiegeschiedenis van het patristische denken
Dr. Johannes Knecht Middeleeuwse theologie
Dr. Viacheslav Lytvynenko Griekse patristiek, editie van middeleeuwse manuscripten
Dr. Matthias Mangold Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Salomon van Til
Dr. Aaldert Prins Belgisch protestantisme, zendingsgeschiedenis
Dr. Robert Sturdy Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Samuel Rutherford
Dr. Stephen Tipton Vroegmoderne gereformeerde theologie, m.n. Amandus Polanus
Dr. Nathan Witkamp Syrische patristiek; doopriten, ascese, Theodorus van Mopsuestia, Narsai van Nisibis

Externe lesgevers

Dr. Rob Nijhoff
Drs. Laas Terpstra (werkt aan een promotie)

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Ben Adamo Christology and the Application of Redemption in the Theoretico-Practica Theologia of Petrus van Mastricht (Joint PhD Project with TU Utrecht)
Ralph Elliott The Historical-Theological Development and Analysis of Jonathan Edwards’s Doctrine of Justification and Union with Christ (tentative)
Matthew Johnston The Suffering of Christ’s Soul in Seventeenth Century Roman Catholic and Reformed Theology
Min Kang Johannes a Lasco and the Dutch Refugee Congregations in Emden and London
Song Kim Jonathan Edwards’s Spirituality in his Perspective on Communion with Christ (cf. Jonathan Edwards Center Benelux)
Eduard Sablon Leiva Fr. Sergius Bulgakov’s and Vladimir N. Lossky’s Theological Methods: A Comparative Analysis
Johan Lorein Johannes Duns Scotus and Voluntarism
Todd Malone Jonathan Edwards’s View of Conscience
Anne-Catherine Pardon Gerhard Kittel, Theologian of the Third Reich? An Evaluation of His Ideology through Critical Discourse Analysis (FWO PhD Fellowship; Joint PhD Project with VU Brussels)
Hendra Thamrindinata The Christology of Gisbertus Voetius (1589-1676) (Joint PhD Project with TU Utrecht)
Rostislav Tkachenko God’s Interior Mystery: God’s Knowledge and God’s Will according to Bonaventure and Thomas Aquinas, especially as Presented in Their Scripta
Christian Westerink The Concept of Divine Ideas in Protestant Orthodoxy (Joint PhD Project with PThU)
Peter Wijnberger The Distinction of Archetypal and Ectypal Theology and its Impact on Theology: Franciscus Junius (1545-1602), Petrus van Mastricht (1630-1706), and Bernhardinus de Moor (1709-1780) (Joint PhD Project with PThU)

Onderzoeksinstituten en -groepen

Onderzoeksactiviteiten

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer