Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Pieter Boersema

Onderzoek in Godsdienstwetenschappen en Missiologie

De vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie bestaat uit twee onderdelen waarbij zowel ‘objectieve’ als ‘normatieve’ aspecten van religies empirisch onderzocht worden.

Het onderdeel Godsdienstwetenschappen onderzoekt theoretische aspecten van religies zoals de relatie tussen religie en culturele identiteit, maar ook de casuïstiek van religieuze dialoog met een focus op religieuze minderheden.

Het onderdeel Missiologie maakt de verbinding tussen godsdienstwetenschappen en de theologie van de missiologie. Het geografisch centrum van het onderzoek ligt in Europa, maar ook onderzoeken in Afrika, Azië en Latijns Amerika verbreden het inzicht van christelijke presentie in de multireligieuze samenleving. Binnen de Europese context is er met name aandacht voor hedendaagse kerkplantingsprojecten, de vergelijking van religieuze waarden in Christendom en Islam, nieuwe vormen van christelijk getuigenis en missiologische theorievorming zoals ‘Missional Theology’. Identiteitsdeconstructie en reconstructie van verschillende West-Europese migrantenkerken wordt geanalyseerd en gespiegeld aan traditionele protestants-evangelische kerken.

Vanuit beide onderzoeksonderdelen worden ook thema’s behandeld met een mondiale betekenis, zoals godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Pieter Boersema Religie en culturele waardensystemen, Christenmigranten
Prof. dr. John R. Franke ‘Missional Theology’, pluraliteit en christelijk getuigenis
Prof. dr. Christof Sauer Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging
Prof. dr. Christine Schirrmacher Islam in Europa en M.O., Islam en mensenrechten, sharia
Prof. dr. Evert van de Poll Missiologie, zendingsgeschiedenis, christendom en missie in Europa, Messiaanse Joden
Dr. Bart Wallet Judaïca, Hedendaagse ontwikkelingen Jodendom in Europa

Post-doctorale onderzoekers

Dr. Jelle Creemers Evangelicalisme, relatie kerk en overheid

Bijzonder academisch personeel

Prof. dr. Klaus Fiedler Christenen in Afrika, geloofszending
Prof. dr. Klaus Müller Polynesië, het geweten in cultuur en religie

Externe lesgevers

Dr. John Choi
Prof. dr. Bernhard Reitsma

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Annelies Borgmeier Popular beliefs about Jews and Judaism in the Low Countries: a comparative qualitative research among Protestant church goers in Antwerp and Amsterdam
Michael Haller Forgiving your Neighbor: A Comparative Reading of Jesus’ Teaching in the Gospels and Muhammad’s Instruction in the Qurʿān
Pamela LaBreche Nationals as Stakeholders: An Investigation of the Contribution of Nationals to Missionary Performance Evaluation, with Special Reference to North American Missionaries in Romania.
Jeremy Lim The Development of the Second Generation in the Korean Migrant Churches in Germany: A Case of Bicultural Identity in Theological Formation
Peirong Lin The Impact of the Christian Identity of Development Organizations on the Ethical Treatment of its People.
Tabitha Moyo The Role of Women in Shaping and Transforming Masculinities in Chewa (Zambia) Christian Community
Ulrich Reifler Zur Missiologie Fredrik Fransons (1852-1908): Eschatologie, Missionsmethodik und transnationale Vernetzung

 

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Het versterken van de identiteit van...

Dissertatie van Peirong Lin over ‘mission drift’ bij World Vision

Lees meer

Taalonderzoek werpt nieuw licht op Pastorale Brieven

Taalonderzoek werpt nieuw licht op...

Promotieonderzoek Jermo van Nes bevestigt dat taal geen criterium voor auteurschap is

Lees meer