Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Vakgroepvoorzitter a.i.: dr. Jelle Creemers

Onderzoek in Godsdienstwetenschappen en Missiologie

De vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie bouwt aan de ene kant op de andere vakgroepen aan de ETF, maar ze dient die ook en daagt ze uit met haar typerende blik naar buiten. Zowel in onderwijs als onderzoek ziet ze het als haar centrale taak op aandacht te geven aan de veelheid van perspectieven en stemmen ‘daarbuiten’. Vanuit een bewuste aandacht voor de complexe ontwikkelingen in hedendaagse samenlevingen tracht het onderzoek van deze vakgroep religieus gemotiveerd engagement binnen diverse maatschappelijke macro-structurele lagen en culturele segmenten te begrijpen, te bekritiseren én constructief bij te staan. In de combinatie van de twee onderzoeksvelden van godsdienstwetenschappen en missiologie focust het department zowel op een onderzoek naar de plaats van (Evangelisch) Christendom in de hedendaagse Westerse maatschappij (en daarbuiten) alsook op de bevordering van een vruchtbare interactie tussen haar actoren en actoren die een variatie aan culturele of religieuze realiteiten belichamen.

Het onderzoek betreft, aan de ene kant, het blootleggen van patronen van correlatie, accommodatie, terugtrekking en/of symbiose, die interacties van religieuze gemeenschappen met de maatschappij kunnen karakteriseren, alsook het onderzoek naar onderliggende waarden en principes. Aan de andere kant betreft het een kritisch engagement met de de taak van de kerk om haar boodschap door te geven en om anderen op een vredevolle manier uit te nodigen haar aanspraken te overwegen.

Het geografisch centrum van het onderzoek ligt in Europa, maar ook onderzoeken in Afrika, Azië en Latijns Amerika verbreden het inzicht van christelijke presentie in de multireligieuze samenleving. Binnen de Europese context is er met name aandacht voor hedendaagse kerkplantingsprojecten, de vergelijking van religieuze waarden in Christendom en Islam, nieuwe vormen van christelijk getuigenis en missiologische theorievorming zoals ‘Missional Theology’. Identiteitsdeconstructie en reconstructie van verschillende West-Europese migrantenkerken wordt geanalyseerd en gespiegeld aan traditionele protestants-evangelische kerken.

Vanuit beide onderzoeksonderdelen worden ook thema’s behandeld met een mondiale betekenis, zoals godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging.

Zelfstandig academisch personeel

Dr. Jelle Creemers Evangelicalisme, relatie kerk en overheid (tevens postdoc onderzoeker voor FWO-Vlaanderen)
Prof. dr. Christine Schirrmacher Islam in Europa en M.O., Islam en mensenrechten, sharia
Dr. Bart Wallet Judaïca, Hedendaagse ontwikkelingen Jodendom in Europa

Bijzonder academisch personeel

Dr. Bosco Bangura
Prof. dr. Pieter Boersema Religie en culturele waardensystemen, Christenmigranten
Dr. Georgia Du Plessis Religie/kerk en staat relaties, Recht en Religie, Godsdienstvrijheid
Dr. Tatiana Kopaleishvili Kerk/staat relaties, Sovjet, geschiedenis, Georgië
Dr. Peirong Lin Identity Formation of Christian Organizations, Mission Drift, Theology of Work
Prof. dr. Christof Sauer Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging
Prof. dr. Evert van de Poll Missiologie, zendingsgeschiedenis, christendom en missie in Europa, Messiaanse Joden

Externe lesgevers

Dr. John Choi
Prof. dr. Bernhard Reitsma
Dr. Simon van der Lugt

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Julie Castin Cordeiro Identity and Being, living in Diaspora: Biblical appropriation of womanhood by Brazilian Christian women in Belgium
Tabitha Moyo The Role of Women in Shaping and Transforming Masculinities in Chewa (Zambia) Christian Community

Onderzoeksinstituten en -groepen

Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB)

 

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM gelanceerd

Nieuw onderzoeksinstituut ISREYM...

Vandaag komen professionals uit kerken, onderwijs en jeugdwerk bij elkaar op de studiedag “Geloofsopvoeding: een lastig verhaal?” aan de ETF Leuven....

Lees meer

Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

Koert van Bekkum hoogleraar Oude...

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament. “Dr....

Lees meer