Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Vakgroepvoorzitter a.i.: dr. Jelle Creemers

Onderzoek in Godsdienstwetenschappen en Missiologie

De vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie bouwt aan de ene kant op de andere vakgroepen aan de ETF, maar ze dient die ook en daagt ze uit met haar typerende blik naar buiten. Zowel in onderwijs als onderzoek ziet ze het als haar centrale taak op aandacht te geven aan de veelheid van perspectieven en stemmen ‘daarbuiten’. Vanuit een bewuste aandacht voor de complexe ontwikkelingen in hedendaagse samenlevingen tracht het onderzoek van deze vakgroep religieus gemotiveerd engagement binnen diverse maatschappelijke macro-structurele lagen en culturele segmenten te begrijpen, te bekritiseren én constructief bij te staan. In de combinatie van de twee onderzoeksvelden van godsdienstwetenschappen en missiologie focust het department zowel op een onderzoek naar de plaats van (Evangelisch) Christendom in de hedendaagse Westerse maatschappij (en daarbuiten) alsook op de bevordering van een vruchtbare interactie tussen haar actoren en actoren die een variatie aan culturele of religieuze realiteiten belichamen.

Het onderzoek betreft, aan de ene kant, het blootleggen van patronen van correlatie, accommodatie, terugtrekking en/of symbiose, die interacties van religieuze gemeenschappen met de maatschappij kunnen karakteriseren, alsook het onderzoek naar onderliggende waarden en principes. Aan de andere kant betreft het een kritisch engagement met de de taak van de kerk om haar boodschap door te geven en om anderen op een vredevolle manier uit te nodigen haar aanspraken te overwegen.

Het geografisch centrum van het onderzoek ligt in Europa, maar ook onderzoeken in Afrika, Azië en Latijns Amerika verbreden het inzicht van christelijke presentie in de multireligieuze samenleving. Binnen de Europese context is er met name aandacht voor hedendaagse kerkplantingsprojecten, de vergelijking van religieuze waarden in Christendom en Islam, nieuwe vormen van christelijk getuigenis en missiologische theorievorming zoals ‘Missional Theology’. Identiteitsdeconstructie en reconstructie van verschillende West-Europese migrantenkerken wordt geanalyseerd en gespiegeld aan traditionele protestants-evangelische kerken.

Vanuit beide onderzoeksonderdelen worden ook thema’s behandeld met een mondiale betekenis, zoals godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging.

Zelfstandig academisch personeel

Dr. Jelle Creemers Evangelicalisme, relatie kerk en overheid (tevens postdoc onderzoeker voor FWO-Vlaanderen)
Prof. dr. Pieter Boersema Religie en culturele waardensystemen, Christenmigranten
Prof. dr. Christof Sauer Godsdienstvrijheid en godsdienstvervolging
Prof. dr. Christine Schirrmacher Islam in Europa en M.O., Islam en mensenrechten, sharia
Prof. dr. Evert van de Poll Missiologie, zendingsgeschiedenis, christendom en missie in Europa, Messiaanse Joden
Dr. Bart Wallet Judaïca, Hedendaagse ontwikkelingen Jodendom in Europa

Bijzonder academisch personeel

Dr. Peirong Lin Identity Formation of Christian Organizations, Mission Drift, Theology of Work

Externe lesgevers

Dr. John Choi
Prof. dr. Bernhard Reitsma
Dr. Simon van der Lugt

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Annelies Borgmeier Popular beliefs about Jews and Judaism in the Low Countries: a comparative qualitative research among Protestant church goers in Antwerp and Amsterdam
Michael Haller Forgiving your Neighbor: A Comparative Reading of Jesus’ Teaching in the Gospels and Muhammad’s Instruction in the Qurʿān
Pamela LaBreche Nationals as Stakeholders: An Investigation of the Contribution of Nationals to Missionary Performance Evaluation, with Special Reference to North American Missionaries in Romania.
Jeremy Lim The Development of the Second Generation in the Korean Migrant Churches in Germany: A Case of Bicultural Identity in Theological Formation
Tabitha Moyo The Role of Women in Shaping and Transforming Masculinities in Chewa (Zambia) Christian Community

 

Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

Biculturele identiteit helpt omgaan...

Ji-Ung Lim promoveert op intergenerationele relaties in Koreaanse kerken in Duitsland

Lees meer

Impressie Homo Amans symposium

Impressie Homo Amans symposium

Veel huidige economische modellen veronderstellen namelijk nog steeds dat mensen ten diepste rationeel, egoïstisch en amoreel zijn, een gedachte die we...

Lees meer