Studiekosten en financiering

Omdat de ETF slechts beperkte overheidsfinanciering ontvangt voor onderzoek, zijn er jaarlijkse studiekosten verbonden aan het doctoraatsprogramma. De studiegelden worden ieder jaar vastgelegd en zijn te vinden in het Onderwijs- en Examenreglement. De meeste promovendi aan de ETF bekostigen hun doctoraatsopleiding met eigen middelen.

Kandidaten met een excellent onderzoeksprofiel die bereid zijn om hun onderzoekstijd volledig door te brengen in België, worden aangemoedigd om een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de beleidsmedewerker onderzoek, Maria Verhoeff.

FWO_Logo_CMYK

Studenten die aanvaard zijn in ons doctoraatsprogramma kunnen via verschillende fondsen een beurs aanvragen. Studenten uit ontwikkelingslanden worden aangemoedigd om een beurs aan te vragen via Langham Scholarships en ScholarLeaders International.

langham partnership         scholarleaders

Interne doctoraatsstudenten kunnen direct of indirect gefinancierd worden door de ETF en functioneren als assistent binnen de vakgroep waarin zij onderzoek doen. Daarnaast beschikt de ETF over een aantal interne fondsen waarop een beroep kan worden gedaan met het oog op tegemoetkomingen voor onder meer studiegelden, studieboeken en publicaties. Het George en Dora Winstonfonds, genoemd naar de oprichters van de ETF, is gericht op studenten met de Belgische nationaliteit. Het Johannes Hus fonds is opgericht voor talentvolle studenten uit Oost- en Centraal Europa. Studenten uit de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen een beroep doen op het Augustinusfonds.

Verdere informatie kan aangevraagd worden bij het academisch secretariaat van de ETF.

ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

ETF colloquium: “Bruggen bouwen,...

ETF Leuven viert haar aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens

Lees meer

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Het versterken van de identiteit van...

Dissertatie van Peirong Lin over ‘mission drift’ bij World Vision

Lees meer