Programma

Het doctoraatsprogramma van de ETF Leuven bestaat uit twee componenten: een examenfase en een dissertatiefase.

Examenfase

In de examenfase staan de doctoraatsopleiding, het uitwerken van een onderzoeksvoorstel en het schrijven van een wetenschappelijk artikel centraal als voorbereiding op het eigenlijke schrijven van de dissertatie. De inhoud van de doctoraatsopleiding wordt per individu vastgelegd in overleg tussen de supervisor en de doctorandus en goedgekeurd door de doctoraatscommissie. Afhankelijk van het voortraject start een student in het eerste of tweede level van de examenfase. Een doctoraatsexamen ten overstaan van een commissie van hoogleraren uit verschillende vakgroepen markeert de overgang naar de dissertatiefase. Dit examen is gebaseerd op het onderzoeksvoorstel en het ter publicatie ingediende artikel.

programma3

Dissertatiefase

Aan het begin van de dissertatiefase krijgt de promovendus een of meerdere promotoren en eventuele co-promotor(s) toegewezen. Tijdens de dissertatiefase schrijft de student onder hun supervisie een proefschrift volgens de geldende wetenschappelijke normen. Het proefschrift kan geschreven worden in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. De dissertatie toont aan dat de student in staat is om onafhankelijk onderzoek uit te voeren en een originele wetenschappelijke bijdrage te leveren. De student heeft drie jaar voltijds (of zes jaar deeltijds) om het onderzoek te verrichten en de dissertatie te schrijven en te verdedigen. Tijdens de hele opleiding doet de student twee keer per jaar verslag van zijn voortgang via een voortgangsrapport. Een uitgebreide tussenevaluatie vindt plaats aan het eind van het tweede jaar in de dissertatiefase. De publieke verdediging van de dissertatie vindt plaats in het Engels ten overstaan van een jury van interne en externe experts.

programma2

Deelname aan de jaarlijkse doctoraatsweek op de campus van de ETF Leuven vormt een essentieel onderdeel van de hele doctoraatsopleiding. Tijdens deze week geeft iedere doctorandus een voortgangsrapportage middels een presentatie van het eigen onderzoek en is er uitgebreide feedback van professoren en peers binnen en buiten het eigen onderzoeksgebied mogelijk. Het programma biedt volop ruimte voor overleg tussen promotoren en promovendi. Eveneens worden workshops aangeboden voor de verdere ontwikkeling van onderzoekskwaliteiten. De meeste promoties vinden plaats tijdens deze doctoraatsweek.

Programma

De ETF Leuven is lid van de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap. NOSTER overkoepelt een groot deel van het onderzoek op gebied van theologie en religiewetenschappen binnen het Nederlandse taalgebied. Promovendi kunnen zich, onder bepaalde voorwaarden, via de ETF Leuven aanmelden als juniorlid van deze onderzoekschool.

toelating

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar geven afscheidscollege

Hoogleraren Vleugels en Koorevaar...

Het afscheid van beide hoogleraren vindt plaats tijdens het jaarlijkse doctoraatscolloquium in de eerste week van september.

Lees meer

De kloof overbruggen – Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

De kloof overbruggen – Een...

Een theologische bijdrage aan economisch en sociaal beleid

Lees meer